Odszkodowanie za opóźniony / odwołany lot Austrian Airlines

Austrian Airlines obsługują połączenia do krajów Afryki, Ameryki Północnej, Azji i Europy. To narodowe, austriackie linie lotnicze z bazą w porcie lotniczym Wiedeń Schwechat. Od 2009 roku są częścią holdingu Lufthansa.

Zdarza się, że lot liniami Austrian Airlines zostaje odwołany, opóźniony lub pasażerom odmawia się wejścia na pokład. Co zrobić w takich sytuacjach? Czy podróżującym należy się odszkodowanie? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej kwocie?

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie lub anulowanie lotu?

W większości przypadków możesz, jednak to zależy od konkretnej sytuacji. Odwołanie lub opóźnienie lotu z przyczyn niezależnych od linii lotniczej nie kwalifikuje do uzyskania odszkodowania. Będą to tzw. nadzwyczajne okoliczności, czyli wszelkie czynniki, na które linia lotnicza nie ma żadnego wpływu np.:

 • Złe warunki atmosferyczne
 • Brak stabilnej sytuacji politycznej
 • Klęski żywiołowe
 • Zagrożenie bezpieczeństwa
 • Ukryte wady produkcyjne samolotu
 • Strajki personelu lotniska
 • Zderzenie z ptakiem
 • Zamknięcie pasa startowego

To przykłady przyczyn, które są poza kontrolą przewoźnika. Jeżeli jednak Austrian Airlines anuluje lot lub dojdzie do jego opóźnienia z powodów, które nie są nadzwyczajne, to przysługuje ci rekompensata. Wśród okoliczności zależnych od linii lotniczych wymienia się przede wszystkim:

 • Choroby wśród załogi
 • Strajki pracowników załogi
 • Problemy techniczne
 • Overbooking
 • System rotacji
 • Przekroczenie czasu pracy załogi
 • Niestawienie się członka załogi

Sytuacja numer 1: odwołanie lotu Austrian Airlines

Przejdźmy jednak do konkretnych przypadków, zaczynając od odwołania lotu Austrian Airlines. Linia jest zobowiązana do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku. W rezultacie, gdy lot zostanie anulowany, przysługuje Ci:

 • Propozycja alternatywnego lotu do miejsca docelowego (od przewoźnika)
 • Bądź pełny zwrot kosztów biletu (od przewoźnika)

Sam/a wybierasz, która opcja będzie dla ciebie korzystniejsza. Poza tym musisz pamiętać, że gdy lot został anulowany na mniej niż 14 dni przed planowaną podróżą (z lotniska na terenie UE), masz prawo do rekompensaty w wysokości do 600 euro za pasażera.

Wyjątki stanowią sytuacje, w których Austrian Airlines zaproponuje alternatywny lot, który pozwoli ci dotrzeć do miejsca docelowego w podobnym czasie do planowanego lub odwoła podróż ze względu na tzw. nadzwyczajne okoliczności.

Sytuacja numer 2: opóźnienie lotu Austrian Airlines

Najczęściej zgłaszanymi przez pasażerów problemami są jednak opóźnienia lotów. Ich przyczynami bywają niespodziewane zdarzenia na trasie, warunki pogodowe, czy czynniki związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Linia lotnicza Austrian Airlines musi wypłacić ci odszkodowanie, gdy opóźnienie wyniosło co najmniej 3 godziny – oczywiście pod warunkiem, że jego przyczyną były czynniki od niej zależne, np. usterka lub strajk załogi.

Wysokość rekompensaty zależy od dystansu lotu. W związku z tym, masz prawo do odszkodowania za opóźnienie w wysokości:

 • 250 euro – gdy dystans lotu wynosi do 1500 km
 • 400 euro – gdy dystans lotu wynosi od 1501 km do 3500 km (w obrębie UE i poza terytorium UE)
 • 600 euro – gdy dystans lotu wynosi powyżej 3500 km

W przypadku czasu opóźnienia liczy się nie miejsce, do którego lecisz, a czas dotarcia do docelowego portu lotniczego liczony od momentu otwarcia drzwi samolotu. Jeżeli więc dotrzesz na miejsce z opóźnieniem powyżej 3 godzin, możesz złożyć wniosek o rekompensatę od firmy Austrian Airlines.

Uwaga: po wylądowaniu postaraj się zgłosić do obsługi lotniska o pisemne potwierdzenie czasu opóźnienia.

Sytuacja numer 3: odmowa wejścia na pokład

Odmowa wpuszczenia na pokład ze względu na overbooking, czyli nadmierną sprzedaż biletów, również zobowiązuje Austrian Airlines do wypłaty odszkodowania (250, 400 lub 600 euro). W tym przypadku cała odpowiedzialność leży po stronie firmy obsługującej przewóz.

Kiedy nie będzie to możliwe? W sytuacjach, w których do odmowy wejścia na pokład dochodzi z innych powodów, np. pasażer spóźnił się na odprawę lub nie posiada odpowiednich dokumentów podróżnych, albo z przyczyn związanych z kwestiami zdrowia czy bezpieczeństwa. Wtedy Austrian Airlines nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wpuszczenia na pokład, gdyż takie przyczyny mają swoje racjonalne uzasadnienie.

Podsumowanie. Kiedy mogę starać się o rekompensatę?

W celu ubiegania się o rekompensatę od linii Austrian Airlines za odwołanie/opóźnienie lotu lub odmowę wejścia na pokład, przeanalizuj najpierw 3 główne kwestie:

 • Czy okoliczności zakłócenia lotu były zależne od przewoźnika?

W przypadku okoliczności nadzwyczajnych (takich jak złe warunki pogodowe), rekompensata nie przysługuje. Zgodnie z regulacją europejską możesz uzyskać odszkodowanie pod warunkiem, że opóźnienie lub odwołanie lotu wynika z przyczyn zależnych od przewoźnika, np. usterki samolotu.

 • Czy nie przekroczyłem/łam czasu na złożenie reklamacji?

W większości państw czas na złożenie reklamacji wynosi 3 lata. W Wielkiej Brytanii jest to nawet 6 lat, za to w Polsce pasażerowie mają tylko 1 rok na złożenie wniosku o rekompensatę. Dlatego zdecydowanie nie warto z tym zwlekać.

 • Jaka była trasa podróży?

Zakłócone loty obsługiwane przez linie zarejestrowanie w UE z lotniskiem startu lub lądowania na terenie UE są objęte wymogiem wypłaty odszkodowania. Gdy linia jest spoza UE, musi wypłacić rekompensatę tylko wtedy, gdy samolot startuje z lotniska w UE.

Podsumowując, jeśli spełniasz te 3 warunki – zapisz dane swojego lotu, zachowaj dokumenty podróży i spróbuj poznać przyczynę zakłócenia podróży. Istnieje ogromna szansa, że Austrian Airlines wypłaci ci odszkodowanie.

Czy linia lotnicza musi zapewnić mi hotel i posiłki?

Tak, pod warunkiem, że lot został zupełnie odwołany lub doszło do jego znacznego opóźnienia. Po stronie przewoźnika leży wówczas zapewnienie pasażerom wyżywienia (posiłki i napoje), noclegu (gdy oczekiwanie na lot trwa jedną lub więcej nocy), transport z lotniska do hotelu, a także możliwość nawiązania kontaktu (wysłanie 2 maili, wykonanie 2 rozmów telefonicznych).

Gdy tego typu pomoc nie zostanie udzielona, pasażer może wnioskować o zwrot poniesionych kosztów. Jeśli więc płaciłeś za pokój w hotelu, jedzenie i napoje, transport do hotelu, korzystałeś z połączeń telefonicznych i komunikacji przez Internet, koniecznie zachowaj wszelkie faktury i paragony, a następnie dołącz je do wniosku o rekompensatę.

SkySupport: darmowa ocena sytuacji, prowizja po wygranej

SkySupport to skuteczna pomoc dla pasażerów, którzy doświadczyli odwołania/opóźnienia lotu lub odmowy wpuszczenia na pokład ze względu na overbooking. Jeśli opisane powyżej sytuacje dotyczą ciebie, zgłoś się do nas korzystając z formularza na stronie. Szybko ustalimy, czy masz szansę otrzymać odszkodowanie.

Zaoferujemy ci również bezpośrednią reprezentację w sprawie, czyli profesjonalne wsparcie w uzyskaniu najwyższej możliwej rekompensaty i zwrotu poniesionych kosztów. Nasze wynagrodzenie obejmuje wyłącznie prowizję, którą pobieramy dopiero po wygraniu sprawy.

Oceń ten post
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *