Odszkodowanie za opóźniony / odwołany lot KLM

KLM to skrót od Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V, czyli Królewskiego Towarzystwa Lotniczego. Są to najstarsze na świecie, bo działające już od 1919 roku, holenderskie linie lotnicze będące częścią holdingu Air France-KLM. Ich główny port to Amsterdam-Schiphol.

Mimo dobrych opinii na temat tego przewoźnika, zdarza się, że lot linią KLM jest odwołany lub opóźniony. Czy w takich przypadkach pasażerom przysługuje odszkodowanie? Jak skutecznie dochodzić swoich praw?

Zakłócony lot linią KLM, a nadzwyczajne okoliczności

Zacznijmy od najważniejszego, czyli okoliczności, w których dochodzi do odwołania lub opóźnienia lotu linią KLM. Przyczyny zakłócenia podróży są pierwszą kwestią, którą bierze się pod uwagę w sprawach o odszkodowanie od linii lotniczych.

KLM może mieć kontrolę lub nie mieć kontroli nad powodami opóźnienia bądź odwołania lotu. W rezultacie, Rozporządzenie (WE) nr 261/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku uwzględnia sytuacje, w których linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie lotu. Określa się je jako okoliczności nadzwyczajne. Zaliczamy do nich na przykład:

 • Niesprzyjające warunki meteorologiczne
 • Klęski żywiołowe
 • Niestabilną sytuację polityczną
 • Zagrożenie bezpieczeństwa
 • Strajk pracowników lotniska
 • Brak dostępu do pasa startowego
 • Ukryte wady produkcyjne samolotu

Rozporządzenie wspomina też o sytuacjach, w których linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za odwołanie czy opóźnienie lotu. Chodzi o te okoliczności, które leżą w zakresie jej odpowiedzialności, a więc przewoźnik ma nad nimi kontrolę. Mowa o takich sytuacjach, jak:

 • Strajki załogi
 • Choroby członków załogi
 • Niestawienie się pracowników linii lotniczej
 • Overbooking, czyli nadmierna sprzedaż biletów
 • Przekroczenie czasu pracy załogi
 • Usterki samolotu

W przypadkach zależnych od przewoźnika pasażerowie mogą złożyć wniosek o odszkodowanie.

Kiedy należy się odszkodowanie za odwołanie lotu KLM?

Przejdźmy więc do konkretnych przykładów, czyli odwołania lotu KLM.

 • Kiedy linia anuluje lot, musi zaoferować pasażerom albo całkowity zwrot pieniędzy za bilety, albo alternatywny lot do miejsca docelowego. To pasażerowie decydują, co będzie dla nich lepszym rozwiązaniem.
 • Co więcej, jeśli firma lotnicza KLM zaproponuje lot alternatywny pozwalający pasażerom dotrzeć do portu docelowego w czasie podobnym do planowanego, nie musi wypłacać im odszkodowania.

Gdy jednak tak się nie stanie, a przewoźnik anuluje lot w czasie krótszym niż 14 dni przed planowaną podróżą, pasażerowie mogą ubiegać się o zadośćuczynienie w wysokości do 600 euro – pod warunkiem, że start samolotu miał miejsce z lotniska na terenie UE.

Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot KLM?

Opóźnienia zdarzają się częściej niż odwołania, jednak stanowią podobne źródło stresu i problemów dla wielu pasażerów. Dlatego Rozporządzenie WE nr 261/2004 uwzględnia również takie przypadki.

W sytuacji opóźnienia lotu KLM ponownie bierzemy pod uwagę jego okoliczności. Jeśli są zależne od przewoźnika – mamy prawo do odszkodowania. Gdy są poza jego kontrolą (jak np. warunki atmosferyczne) – nie przysługuje nam rekompensata.

Kiedy jednak linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za opóźnienie samolotu, pasażerowie mogą złożyć wniosek o odszkodowanie. Wysokość kwoty, którą uzyskają, zależy od trasy lotu:

 • Do 1500 km – 250 euro
 • Od 1501 km do 3500 km – 400 euro
 • Od 3500 km – 600 euro

Przy rozpatrywaniu wniosku sprawdza się czas dotarcia do portu docelowego. Moment ten liczy się od chwili otwarcia drzwi samolotu. Nie bierze się pod uwagę czasu wylotu, tylko chwilę przylotu – a wszystkie opóźnienia powyżej 3 godzin uprawniają do odszkodowania. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy lot jest podzielony na kilka odcinków.

Jeśli chcemy mieć pewność, że otrzymamy rekompensatę, warto poprosić obsługę lotniska o potwierdzenie czasu opóźnienia na piśmie.

Czy overbooking również uprawnia do rekompensaty?

Tak, ale pod warunkiem, że faktycznie przyczyną niewpuszczenia na pokład był overbooking. Nadsprzedaż biletów przez KLM to jedna z tych sytuacji, które dają pasażerom prawo do odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 euro (zależnie od dystansu lotu).

Jednak gdy odmowa wejścia do samolotu była spowodowana czymś innym, np. nieposiadaniem przez pasażera potrzebnych dokumentów podróżnych, czy kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa, linia lotnicza jest zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowania. Takie przyczyny mają swoje racjonalne uzasadnienie.

Odszkodowanie od KLM: sprawdź, co ci przysługuje

Samo odszkodowanie to nie wszystko. Gdy dojdzie do zupełnego odwołania lotu lub znacznego opóźnienia, linia lotnicza musi objąć pasażerów odpowiednią opieką. Dlatego jeśli KLM nie zapewni pasażerom wyżywienia, napojów, oraz możliwości wykonania dwóch połączeń telefonicznych (czy wysłania dwóch maili itp.), można wnioskować także o zwrot kosztów dodatkowych.

Poza tym gdy czas oczekiwania na kolejny lot wynosi jedną lub więcej nocy, linia KLM musi zaproponować pasażerom zakwaterowanie w hotelu i transport do miejsca noclegu. Jeżeli przewoźnik nie spełni tych wymogów, warto zachować wszystkie paragony i faktury za poniesione koszty dodatkowe.

Podsumowując, pasażerom KLM należy się odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot pod warunkiem, że:

 • Zakłócenie podróży nie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami. Niekorzystne warunki pogodowe nie uprawniają do uzyskania odszkodowania, ale odwołanie czy opóźnienie ze względu na strajk pracowników lub usterkę – już tak.
 • Nie został przekroczony czas na złożenie wniosku o rekompensatę. W Polsce mamy jeden rok na złożenie reklamacji do linii lotniczej, za to w większości krajów okres ten wynosi trzy lata.
 • Trasa podróży obejmowała: wylot z lotniska w UE lub przybycie na lotnisko w UE z zarejestrowanym w UE przewoźnikiem lotniczym.

SkySupport: minimum formalności, prowizja tylko po wygraniu sprawy

Jeśli myślisz, że twoja sytuacja kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania, skontaktuj się z nami. W SkySupport zajmiemy się twoją sprawą bezpłatnie. Należną prowizję pobierzemy dopiero po wygranej, dlatego nie poniesiesz praktycznie żadnych kosztów.

Z nami zyskujesz potrójnie:

 • minimum formalności,
 • zero ryzyka
 • i gwarancję uzyskania rekompensaty.
Oceń ten post
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *