Odszkodowanie / rekompensata za opóźniony lot - Skysupport

Podstawowa kwestia: długość opóźnienia

Oczywiście nie każde opóźnienie będzie podstawą do uzyskania rekompensaty. Nie kwalifikują się te sytuacje, w których godzina startu samolotu jest przesunięta jedynie o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. Odszkodowanie przysługuje Ci wyłącznie wtedy, gdy okres ten wyniósł więcej niż 3 godziny w stosunku do zaplanowanej godziny lądowania. Za to o lądowaniu mówimy tutaj w momencie, w którym samolot dotarł do celu, a pasażerowie mogli opuścić jego pokład (czyli nie wtedy, gdy koła dotknęły płyty lotniska, a dopiero przy otwarciu drzwi). To ważne, ponieważ dokładna godzina zakończenia podróży jest jednym z najważniejszych czynników w sprawach o odszkodowanie.

Czy wiesz, że…

Czas przylotu to czas otwarcia drzwi samolotu i umożliwienia pasażerom opuszczenia pokładu.

Problematyka momentu rzeczywistego czasu przylotu samolotu była rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-452/13 Germanwings GmbH / Ronny Henning. Trybunał wskazał w nim, że pasażerowie w trakcie lotu pozostają w zamknięciu, pod nadzorem i poleceniami przewoźnika wykonującego dany lot. Względy bezpieczeństwa powodują, że nawet ich możliwość kontaktu ze światem zewnętrznym jest niemalże niemożliwa. Warunki te stanowią o braku możliwości podejmowania czynności z zakresu aktywności osobistej, rodzinnej, społecznej, lub zawodowej. Rzeczywisty czas przylotu powinien mieć więc miejsce dopiero wtedy, gdy ograniczenia te dobiegną końca. Nie jest to stanowczo ani moment przyziemienia samolotu, ani moment osiągnięcia przez maszynę pozycji postojowej. Dopiero moment otwarcia drzwi samolotu sprawia, że pasażerowie mają prawo opuścić maszynę i powrócić do swoich normalnych aktywności. To dlatego kwestia prawidłowego ustalenia tej chwili jest tak ważna z punktu widzenia możliwości uzyskania odszkodowania.

Prawa pasażera przy opóźnionym locie

W przypadku opóźnienia lotu to bardzo ważne, by pamiętać o przysługujących pasażerowi prawach. Pamiętajmy – jest to sytuacja trudna nie tylko dla pasażerów, ale także dla obsługi naziemnej lotniska. Własna świadomość swoich praw i spokojne ich egzekwowanie jest szczególnie istotne, wobec często istniejącej nerwowej i nieprzyjemnej atmosfery.

Jeśli lot jest opóźniony w stosunku do planowanego startu:

 • o 2 lub więcej godzin w przypadku lotów o długości do 1500 km; lub
 • o 3 lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrz wspólnotowych dłuższych niż 1500
  km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km; lub
 • o 4 lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów

Pasażer powinien otrzymać:

 • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania
 • bezpłatne 2 rozmowy telefoniczne, 2 dalekopisy, 2 przesyłki faksowe lub e-mailowe

Czasem zdarza się, że spodziewany odlot do naszego miejsca docelowego ma nastąpić dopiero na następny dzień, lub nawet później. Co wtedy?

Pamiętaj, że masz wtedy prawo do:

 • zakwaterowania w hotelu w przypadku: gdy występuje konieczność pobytu przez jedną noc albo
  więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera
 • transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym)

Jeśli opóźnienie Twojego lotu wynosi co najmniej 5 godzin, masz prawo do:

 • zwrotu w terminie 7 dni, pełnego kosztu biletu, za część lub części nieodbytej podróży oraz
  za cześć lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi
  związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, gdy jest to odpowiednie,
 • lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniej możliwym terminie;

Kiedy możesz starać się o rekompensatę?

Tylko wtedy, gdy opóźnienie jest wynikiem niedopatrzenia, zaniedbania czy błędu samych linii lotniczych, czyli np. w przypadku usterek, strajku wewnętrznego, awarii samolotu.

W sytuacjach, w których lot jest przełożony przez warunki pogodowe, zagrożenie bezpieczeństwa, awarię systemu kontroli lotu, wypadki medyczne, akty terroryzmu, czy strajki zewnętrzne, przewoźnik nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania. Są to tzw. wyjątkowe lub nadzwyczajne okoliczności. Trzeba zaznaczyć, że nie należą do nich strajki wewnętrzne, czyli organizowane przez personel przewoźnika, o czym zadecydował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w 2018 r. Dlatego w ich przypadku również przysługuje Ci rekompensata.  Pamiętaj też, że na złożenie wniosku masz 1 rok od daty zakłócenia lotu.

Wszystko sprowadza się więc do:

 • bezpośredniej winy ze strony linii lotniczej,
 • czasu opóźnienia, który wyniósł więcej niż 3 godziny,
 • długości przebytej trasy.

Pamiętaj!

Nie za każdą sytuację opóźnienia lotu linia lotnicza poniesie odpowiedzialność.

Prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli przewoźnik lotniczy może dowieść, że opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, czyli okoliczności, które znajdują się poza zakresem skutecznej kontroli linii lotniczej.

Pamiętaj!

Przedawnienie roszczeń wynikające z opóźnionego lub odwołanego lotu wynosi jeden rok.

Często zastanawiamy się, ile mamy czasu na walkę o odszkodowanie od linii lotniczej. Warto więc pamiętać, że roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lot przedawnia się w terminie jednego roku od dnia lotu lub dnia, w którym lot miał się odbyć. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem sprawy do SkySupport!

Jak uzyskać odszkodowanie
za opóźniony lot?

 1. Pamiętaj o zachowaniu karty pokładowej, numeru rezerwacji lub innych dokumentów, które potwierdzają Twoją rezerwację, a także wszystkich rachunków stanowiących dowód poniesionych
  przez Ciebie kosztów (np. za alternatywny środek transportu).
 2. Dowiedz się, jaka jest bezpośrednia przyczyna opóźnienia.
 3. Zapisz czas przybycia do miejsca docelowego.
 4. Nie przyjmuj ofert zastępczych, np. voucherów na nowy lot i nie podpisuj niczego, co mogłoby mieć związek ze zrzeczeniem się Twoich praw do rekompensaty.
 5. Zgłoś się do nas!

Pamiętaj!

Nie przyjmuj voucherów, nie podpisuj ugody na lotnisku.

Przewoźnicy w ramach natychmiastowej reakcji i chęci złagodzenia nastrojów, już na lotnisku proponują zawarcie ugody na określoną kwotę lub oferują vouchery do wykorzystania na nowe podróże. W większości takie sytuacje prowadzą do podpisania przez pasażera zrzeczenia się praw do odszkodowania – nie podpisuj więc niczego na lotnisku, co może mieć związek ze zrzeczeniem się prawa do odszkodowania. Nie zapominaj jednak, że niezależnie od odszkodowania, przysługują Ci pozostałe prawa – takie jak posiłki czy hotel. Nie obawiaj się więc przyjęcia pomocy w tym zakresie.

Zawalcz o swoje prawa i przekaż sprawę SkySupport

Brak doświadczenia, wiedzy, czasu i ochoty na walkę o odszkodowanie jest główną przyczyną, dla której wielu pasażerom nie udaje się uzyskać rekompensaty za opóźniony lot. Nie rezygnuj – skorzystaj z przysługujących Ci praw i zgłoś się do nas! SkySupport zapewni Ci pełne wsparcie prawne w nierównej walce z liniami lotniczymi. Przewoźnicy niejednokrotnie mają dużą przewagę nad pasażerem i liczą na jego szybkie zniechęcenie przez długotrwały i skomplikowany proces, który dość często kończy się wejściem na drogę administracyjną lub sądową.

Wybierając nas, stawiasz na profesjonalną pomoc i zwiększasz swoje szanse na sukces. Współpraca ze SkySupport ogranicza się zaledwie do trzech prostych kroków:

Wypełnienie formularza – z jego pomocą szybko i bezpłatnie sprawdzisz, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do otrzymania odszkodowania za opóźniony lot.

Przekazanie pełnomocnictwa zespołowi SkySupport – od razu zajmiemy się komunikacją z linią lotniczą, dzięki czemu możemy wywalczyć Twoją rekompensatę nawet w 30 dni! W razie potrzeby (czyli nieuzasadnionej odmowy), zainicjujemy postępowanie administracyjne lub sądowe.

Oczekiwanie na przelew – korzystając z usług SkySupport, niczym nie ryzykujesz i nie ponosisz opłat wstępnych. Nasze działania opierają się na zasadzie „no win, no fee”. W związku z tym prowizja  jest pobierana wyłącznie wtedy, gdy wywalczymy należne Ci odszkodowanie.

Czy wiesz, że…

Każdy przypadek wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności musi zostać udowodniony przez przewoźnika. To nie wszystko – przewoźnik musi udowodnić, że pomimo jej zaistnienia, podjął wszelkie racjonalne środki, żeby uniknąć zakłócenia lotu.

Czy wiesz, że…

Strajk pracowników obsługi naziemnej portu lotniczego lub kontrolerów lotniczych to zdarzenie zewnętrzne o nieprzewidywalnym charakterze, któremu przewoźnik nie może zapobiec i nie ma na nie wpływu, choćby podjął wszelkie możliwe starania. Strajk pracowników innego podmiotu stanowi więc okoliczności nadzwyczajne.

Czy wiesz, że…

Strajk pracowników danego przewoźnika nie ma charakteru zewnętrznego. W tym temacie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. stwierdzając, że w przypadku strajku personelu linii lotniczej pasażerowie mogą w pełni skutecznie dochodzić odszkodowania od linii lotniczych za odwołanie lotu.