Odszkodowanie za strajk linii lotniczych - Skysupport

W jakich przypadkach możesz złożyć wniosek o rekompensatę za strajk?

Do odszkodowania kwalifikują się strajki wewnętrzne, czyli zainicjowane przez personel zatrudniony przez przewoźnika. Taką decyzję podjął Europejski Trybunał Sprawiedliwości w 2018 roku. Strajk wewnętrzny może przyczynić się do odwołania albo opóźnienia lotu z winy danej linii lotniczej. Według przepisów, na przewoźniku spoczywa odpowiedzialność za skutki postępowania personelu.

Roszczenie o rekompensatę w wyniku strajku linii lotniczej jest możliwe wtedy, gdy lot miał rozpocząć się na terytorium UE, albo miał być realizowany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE i zakończyć się na terytorium Unii. Możliwość i wysokość uzyskania odszkodowania będzie uzależniona od:

  • Długości trasy,

  • Rodzaju zdarzenia, czyli tego, czy sprawa dotyczy opóźnienia (więcej niż 3 godziny), odwołania lotu (mniej niż 14 dni przed planowaną podróżą), czy odmowy wejścia na pokład.

Oznacza to, że dochodzenie rekompensaty będzie możliwe tylko wtedy, gdy strajk dotyczy pracowników danego przewoźnika, czyli np. pilotów pokładowych, mechaników i załogi pokładowej. W taką zasadę nie wpisują się strajki zewnętrzne, niezależne od działań linii lotniczej, organizowane np. przez obsługę bagażową, ochronę lotniska, czy kontrolę ruchu lotniczego. Tego typu zdarzenia zalicza się do tzw. nadzwyczajnych okoliczności i nie stanowią podstawy do złożenia wniosku o odszkodowanie.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, a także do zapewnienia pasażerom opieki obejmującej:

  • Dwa połączenia telefoniczne, faks i wiadomość e-mail,

  • Posiłki i napoje spożywane w trakcie oczekiwania na lotnisku,

  • Jeżeli wystąpi konieczność noclegu – wynajem pokoju i transport między hotelem a lotniskiem.

Jak uzyskać odszkodowanie za strajk linii lotniczych?

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcjach: Odszkodowanie za opóźniony lot, Odszkodowanie za odwołany lot, oraz Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład. W każdej z tych sytuacji prezentujemy szczegółowy plan postępowania, który uskuteczni starania o rekompensatę o przewoźnika.
Jeżeli chcesz wiedzieć, czy Twoja sprawa kwalifikuje się do złożenia wniosku o odszkodowanie, zapraszamy do wypełnienia naszego formularza. Wykalkulujemy i przedstawimy Ci realne szanse na otrzymanie rekompensaty. Następnie, jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług SkySupport, zapewnimy Ci kompleksową pomoc w dochodzeniu roszczeń. Możesz liczyć na nas na wszystkich etapach postępowania reklamacyjnego, administracyjnego i sądowego.

Pamiętaj!

Nie za każdą sytuację opóźnienia lotu linia lotnicza poniesie odpowiedzialność. Prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli przewoźnik lotniczy może dowieść, że opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było niknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, czyli okoliczności, które znajdują się poza zakresem skutecznej kontroli linii lotniczej.

Czy wiesz, że…?

Strajk pracowników obsługi naziemnej portu lotniczego lub kontrolerów lotniczych to zdarzenie zewnętrzne o nieprzewidywalnym charakterze, któremu przewoźnik nie może zapobiec i nie ma na nie wpływu, choćby podjął wszelkie możliwe starania. Strajk pracowników innego podmiotu stanowi więc okoliczności nadzwyczajne.

Czy wiesz, że…?

Strajk pracowników danego przewoźnika nie ma charakteru zewnętrznego. W tym temacie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 17 kweitnia 20187 r. stwierdzając, że w przypadku strajku personelu linii lotniczej pasażerowie mogą w pełni skutecznie dochodzić odszkodowania od linii lotniczych za odwołanie lotu.