Prawo do odszkodowania za lot poza UE. Jak się o nie ubiegać i ile możemy uzyskać?

Opóźnione loty to najczęściej występujące komplikacje, jakie mogą zaskoczyć pasażerów na lotnisku. Pomimo tego, że jest to problematyczne i często wymaga dużej elastyczności oraz zmiany planów, wciąż wielu pasażerów nie zdaje sobie sprawy z praw, które przysługują im w takich sytuacjach. Po spełnieniu odpowiednich warunków, odszkodowanie może przysługiwać również w przypadku opóźnionego lotu poza terytorium UE. Co więcej – rozporządzenia unijne przewidują w takich wypadkach wyższe odszkodowanie, ponieważ jest ono uzależnione od długości trasy loty. W dzisiejszym wpisie podpowiemy, co należy zrobić, żeby je uzyskać.

Podstawa prawna

Prawa pasażerów i ochrona w zakresie opóźnionych lotów zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004. Zapewnia ono szereg uprawnień, które przysługują poszkodowanym klientom linii lotniczych w przypadku dużego opóźnienia lotu. Oprócz możliwości dochodzenia odszkodowania, osoby, których podróż nie odbyła się zgodnie z planem, powinny mieć zapewnioną opiekę od biura podróży, a także mają prawo do wykonania nieodpłatnych połączeń telefonicznych. Zanim jednak omówimy szczegółowo uprawnienia pasażerów opóźnionych lotów, należy najpierw rozważyć, kiedy przepisy przewidują uzyskanie odszkodowania w przypadku opóźnionych lotów poza UE. Dzieje się tak w przypadku, gdy:

  • lot rozpoczyna się na terenie UE i kończy się poza jej terytorium i to niezależnie od faktu, czy przewoźnik jest z Unii Europejskiej;
  • lot wprawdzie rozpoczyna się poza UE, ale kończy się na jej terytorium, jeśli jest obsługiwany przez unijnego przewoźnika.

Rozporządzenie nie dotyczy więc wyłącznie lotów, które odbywają się w obrębie terytorium Unii Europejskiej – warto o tym pamiętać wybierając się w dłuższą podróż. Jednak zasięg terytorialny nie jest jedynym z elementów konstytuujących możliwość ubiegania się o odszkodowanie – prawo do roszczeń przysługuje pasażerom tylko wówczas, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 3 godziny.

Odszkodowanie

Opóźnienie lotu wyniosło ponad 3 godziny i zastanawiasz się jaką kwotę możesz uzyskać od przewoźnika? W zależności od długości planowanego lotu może być to kwota od 250 do aż 600 euro – sprawdź:

  • 250 euro – w przypadku lotów o długości do 1500 km;
  • 400 euro – w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km, lub wszystkich pozostałych lotów między 1501 km a 3500 km;
  • 600 euro – w przypadku lotów pozawspólnotowych dłuższych niż 3501 km.

Oczywiście, sam fakt opóźnienia wynoszącego powyżej 3 godziny nie zawsze wystarcza do uzyskania odszkodowania. Niezbędne jest także, aby pasażer prawidłowo dokonał odprawy na lot oraz nie wystąpiły żadne z nadzwyczajnych okoliczności – czyli winę można przypisać operatorowi podróży powietrznej. Za nadzwyczajne okoliczności uznaje się między innymi zamknięcie przestrzeni powietrznej, złe warunki pogodowe, czy destabilizację polityczną.

Czy odszkodowanie przysługuje również w przypadku, gdy rozpoczynamy naszą podróż lotem na terenie UE, a kolejne jej części realizowane są poza Unią, a do tego przez innych przewoźników? Tak, w przypadkach takich lotów przesiadkowych omawiane Rozporządzenie również znajduje zastosowanie – zasadą jest odpowiedzialność przewoźnika, u którego kupiliśmy bilet. Odnosi się to też do sytuacji, gdy lot rozpoczął się poza UE, a zakończył na jej terenie, z tym jednak zastrzeżeniem, że przewoźnik tego lotu jest zarejestrowany w Unii Europejskiej (tzw. przewoźnik wspólnotowy). TSUE wielokrotnie podkreślał w swoich orzeczeniach, że lot złożony z kilku segmentów, ale będący przedmiotem jednej rezerwacji – jest jedną całością. Utrwalone orzecznictwo TSUE wskazuje, że Trybunał przywiązuje dużą wagę do celu Rozporządzenia 261/2004, jakim jest ochrona konsumentów – również w zakresie ich prawa do odszkodowania. Jedno z orzeczeń TSUE stanowi na przykład, że aby ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot, pasażer wcale nie musi przedstawić karty pokładowej, co jest znacznym ułatwieniem w procedurze uzyskiwania odszkodowania.

Warto wyklarować kwestię przewoźnika wspólnotowego, czyli przedsiębiorstwa posiadającego ważną koncesję wydaną przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Koncesja taka jest wydawana tylko po spełnieniu przez przewoźnika szeregu wymogów i należą do nich m. in. odpowiednie wyposażenie, ubezpieczenia oraz główne prowadzenie działalności w jednym z Państw Członkowskich UE. W kontekście omawianych przez nas połączeń Unia Europejska – Państwo Trzecie warto wiedzieć, że odszkodowania za opóźniony lot na warunkach określonych w Rozporządzeniu 261/2004 można dochodzić na przykład od: Ryanair, Wizzair, Enter Air, LOT, KLM, Air France, Lufthansa i Austrian Airlines. Parasol ochronny regulacji nie będzie miał zastosowania dla takich przewoźników jak Turkish Airlines, Corendon, Quatar Airlines czy American Airlines. Dla wytoczenia powództwa przeciwko przewoźnikowi ważne jest to, aby posiadał on w Polsce swój oddział – w przeciwnym przypadku, aby uzyskać odszkodowanie pasażer będzie musiał pozwać linię lotniczą za granicą, co może się wiązać z dużo wyższymi kosztami.

Inne uprawnienia pasażera

W przypadku opóźnienia lotu oprócz odszkodowania pasażerom przysługują również inne formy rekompensaty. Gdy opóźnienie trwało powyżej 5 godzin, pasażer ma prawo ubiegać się o zwrot pełnego kosztu biletu. Uprawnienia dotyczą też prawa do opieki, która obejmuje działania przewoźnika na lotnisku – zapewnienie jedzenia, napojów, umożliwienie kontaktu poprzez mail, telefon, fax oraz poza nim, a także – gdy zachodzi taka potrzeba – zapewnienie zakwaterowania i noclegu oraz transportu. Uniwersalną zasadą jest również obowiązek poinformowania pasażerów o przyczynach opóźnienia, gdy trwa ono powyżej 2 godzin. Wówczas musi też przedstawić informację o przysługujących im prawach, w tym prawie do odszkodowania.

Co zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?

Warto rozpocząć przygotowywanie do wysłania reklamacji jeszcze na lotnisku i zachować kartę pokładową i innych dokumentów podróży, co na pewno ułatwi całą procedurę. Istotne jest wstrzymanie się od podpisania przedkładanych przez przewoźnika na lotnisku dokumentów, których celem jest zrzeczenie się uprawnienia do odszkodowania przez pasażera.

Reklamację można wysłać samodzielnie – za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej przewoźnika, mailowo lub listownie. Najczęściej linie lotnicze odmawiają wypłaty rekompensaty, powołując się np. na nadzwyczajne okoliczności. Jedyne, co pozostaje pasażerom w takiej sytuacja jest wniesienie pozwu. Roszczenie pasażera przedawnia się po upływie roku od dnia opóźnienia, dlatego należy zadbać o dochowanie tego terminu.

Skorzystaj z pomocy SkySupport!

Masz wątpliwości, czy w Twojej sytuacji należy Ci się odszkodowanie? A może skierowanie sprawy na drogę sądową Cię przerasta i potrzebujesz pomocy profesjonalistów? Dobrze trafiłeś – od lat z powodzeniem pomagamy pasażerom, również w trudnych przypadkach, które z pozoru wydawały się być “przegraną sprawą”. Reprezentowaliśmy swoich Klientów za granicą i działaliśmy w przypadkach, w których rozporządzenia unijne nie znajdowały zastosowania. Skontaktuj się z nami – dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i przedstawimy optymalną procedurę odszkodowawczą. Nawiązując z nami współpracę będziesz mieć gwarancję największej szansy na powodzenie w procesie odszkodowawczym.

5/5 - (1 vote)
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.