Odszkodowanie w przypadku spóźnienia na lot przesiadkowy - Skysupport

Kiedy masz prawo do odszkodowania?

W sytuacji, w które spełnione zostały 3 warunki:

  • Jest to lot łączony wykupiony w ramach jednej rezerwacji – płaciłeś jednocześnie za całą podróż, a nie za jej poszczególne etapy,

  • Opóźnienie dotarcia do lotniska docelowego wyniosło 3 godziny lub więcej,

  • Wina leży po stronie przewoźnika – nie uwzględnia się więc tzw. sytuacji nadzwyczajnych i losowych, całkowicie niezależnych od linii lotniczej, np. niesprzyjającej pogody czy zmiany sytuacji politycznej w danym kraju. Przewoźnik musi mieć realny wpływ na daną sytuację, jak np. przy awarii samolotu lub strajku zatrudnionych pracowników.

Jak liczyć opóźnienie i odległość dla lotów przesiadkowych?

  • Opóźnienie liczymy od momentu dotarcia samolotu do celu i możliwości opuszczenia pokładu przez pasażerów. Nie uwzględnia się więc opóźnień na poszczególnych etapach podróży. Znaczenie ma wyłącznie to, czy przybycie do docelowego lotniska było opóźnione o więcej niż 3 godziny.

  • Odległość jest niezbędna do określenia wysokości należnego odszkodowania, które może wynieść od 250 do 600€. Odległość liczy się wyłącznie od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia (tzw. ortodrom). Nie uwzględnia się więc rzeczywistej długości przebytej trasy wraz z przesiadkami.

Jak uzyskać odszkodowanie za spóźnienie na lot przesiadkowy?

  1. Sprawdź, czy wykupiłeś swoje loty w ramach jednej rezerwacji i czy opóźnienie przybycia na miejsce docelowe wyniesie więcej niż 3 godziny.

  2. Spróbuj dowiedzieć się od obsługi lotniska, jaka jest przyczyna opóźnienia. Jeżeli odpowiedź będzie zbyt lakoniczna, dopytaj o szczegóły.

  3. Zachowaj wszystkie dokumenty podróży, karty pokładowe, a także rachunki i paragony, jeśli byłeś zmuszony do samodzielnego opłacenia jedzenia i napojów w trakcie oczekiwania na lotnisku, a także transportu, czy noclegu (przewoźnik będzie zobowiązany do zwrotu tych kosztów).

  4. Zgłoś się do SkySupport. Pozbądź się problemu, oszczędź sobie nerwów i zmaksymalizuj szanse na otrzymanie odszkodowania.