Odszkodowanie za odwołany lot: - Skysupport

Odszkodowanie za odwołanie lotu na terenie Unii Europejskiej

Prawa pasażerów linii lotniczych na terenie Unii są regulowane przez rozporządzenie WE 261/2004. Regulacja ta dotyczy nie tylko lotów wewnątrz Unii, ale także tych, które zaczynają się lub kończą w państwie należącym do Wspólnoty. Co więcej, uwzględnia się w niej nie tylko przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej, ale również Szwajcarii, Norwegii, Islandii, oraz regionów peryferyjnych. Wszystkie te zasady odnoszą się do różnych rodzajów przewoźników, czyli zarówno do lotów rejsowych, jak i czarterowych.

W przypadku odwołania lotu przewoźnik powinien poinformować Cię o tym przynajmniej 14 dni przed planowanym odlotem. Jeżeli się tak nie stanie, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości sięgającej nawet 600 €. Kwota będzie uzależniona głównie od długości trasy:

250 EUR

loty do
1500 km

400 EUR

loty między
1500-3500 km

600 EUR

loty ponad
3500 km

Jednak na ostateczny wynik starań o rekompensatę wpływa wiele czynników. Prawo do odszkodowania nie przysługuje chociażby wtedy, gdy powód odwołania lotu wynika z wyjątkowych okoliczności, np. złych warunków meteorologicznych, nagłych przypadków medycznych, strajków, ataków terrorystycznych, a więc tych, które nie wynikają bezpośrednio z winy przewoźnika. Do takich zdarzeń nie zalicza się jednak strajku wewnętrznego (organizowanego przez pilotów, personel pokładowy itd.). W tej sytuacji lub np. w przypadku awarii samolotu i innych zdarzeń, na które przewoźnik ma wpływ, odpowiedzialność niemal zawsze leży po stronie linii lotniczej i jest podstawą dochodzenia rekompensaty.

Pamiętaj!

Nie za każdą sytuację odwołania lotu linia lotnicza poniesie odpowiedzialność.

Prawo do odszkodowania nie przysługuje, jeżeli przewoźnik lotniczy może dowieść, że odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, czyli okoliczności, które znajdują się poza
zakresem skutecznej kontroli linii lotniczej.

Pamiętaj!

Przedawnienie roszczeń wynikające z opóźnionego lub odwołanego lotu wynosi jeden rok.

Często zastanawiamy się, ile mamy czasu na walkę o odszkodowanie od linii lotniczej. Warto więc pamiętać, że roszczenie o odszkodowanie za odwołany lot przedawnia się w terminie jednego roku od dnia lotu lub dnia, w którym lot miał się odbyć. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem sprawy do SkySupport!

Jakie prawa Ci przysługują?

Prawa pasażera w przypadku odwołania lotu

Będąc na lotnisku, stojąc w obliczu niewątpliwie trudne sytuacji, jaką jest odwołanie Twojego lotu, pamiętaj o tym, że masz prawo do wyboru pomiędzy:

 • zwrotem w terminie 7 dni, pełnego kosztu biletu;
 • zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.

To nie wszystko! Wielu pasażerów boi się przyjąć od linii lotniczej cokolwiek, łącznie z posiłkiem, w obawie o utratę prawa do odszkodowania. Pamiętaj, że niezależnie od prawa do odszkodowania, masz prawo do:

 • posiłków oraz napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania
 • bezpłatnych 2 rozmów telefonicznych,2 dalekopisów, 2 przesyłek faksowych lub e-mailowych

Czasem zdarza się, że spodziewany odlot do naszego miejsca docelowego ma nastąpić dopiero na następny dzień, lub nawet później. Co wtedy?

Pamiętaj, że masz wtedy prawo do:

 • zakwaterowania w hotelu w przypadku: gdy występuje konieczność pobytu przez jedną noc albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera
 • transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym)

Niezależnie od wszystkich powyższych praw, pamiętaj o najważniejszym. Masz prawo do odszkodowania za odwołany lot:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 km;
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km;
 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów

To bardzo ważne! Pamiętaj, że odszkodowanie nie przysługuje pasażerowi, jeśli:

 • został poinformowany o odwołaniu lotu, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu; lub
 • został poinformowany o odwołaniu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 2 godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po planowanym czasie przylotu; lub
 • został poinformowany o odwołaniu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej 1 godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po planowanym czasie przylotu.
 • jeśli przewoźnik może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków

Pamiętaj!

Nie przyjmuj voucherów, nie podpisuj ugody na lotnisku.

Przewoźnicy w ramach natychmiastowej reakcji i chęci złagodzenia nastrojów, już na lotnisku proponują zawarcie ugody na określoną kwotę lub oferują vouchery do wykorzystania na nowe podróże. W większości takie sytuacje prowadzą do podpisania przez pasażera zrzeczenia się praw do odszkodowania – nie podpisuj więc niczego na lotnisku, co może mieć związek ze zrzeczeniem się prawa do odszkodowania. Nie zapominaj jednak, że niezależnie od odszkodowania, przysługują Ci pozostałe prawa – takie jak posiłki czy hotel. Nie obawiaj się więc przyjęcia pomocy w tym zakresie.

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot?

Niezależnie od tego, czy opóźnienie dotyczy lotu w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej czy lotu międzynarodowego, zastosuj się do kilku ważnych zasad:

 1. Postaraj się zachować wszystkie dokumenty dotyczące podróży z numerem rezerwacji (karta podkładowa, bilet elektroniczny lub potwierdzenie rezerwacji) oraz wydatków poniesionych w wyniku odwołania lotu (hotel, taksówka, posiłki, napoje itd.).
 2. Spróbuj dowiedzieć się, dlaczego odwołano lot – w razie niejasnej odpowiedzi, poproś o szczegóły zdarzenia.
 3. Żądaj zwrotu kosztów biletu lub alternatywnego lotu do miejsca docelowego. Nie przyjmuj ofert zastępczych, np. voucherów.
 4. Zanotuj długość opóźnienia i czas przybycia na miejsce docelowe (czyli godzinę, w której pasażerowie mają faktyczną możliwość wyjścia z samolotu).
 5. Skorzystaj z formularza na naszej stronie i sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania.
 6. Zgłoś się do nas! Odzyskaj swoją rekompensatę bez ryzyka i ponoszenia dodatkowych kosztów. Możemy zdobyć należną Ci kwotę nawet w ciągu 30 dni. Pamiętaj, że działamy zgodnie z zasadą „no win, no fee”, co oznacza, że pobierzemy prowizję wyłącznie wtedy, gdy linia rozstrzygnie o przyznaniu odszkodowania.