Prawa pasażerów lotniczych - Skysupport

Za jakie rodzaje lotów przysługuje prawo do odszkodowania?

Zgodnie z rozporządzeniem WE261/2004 prawo do odszkodowania przysługuje za utrudnienia w przypadku większości lotów na terenie Europy. Chodzi zarówno o przestrzeń powietrzą Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, jak i regionów peryferyjnych ( np. o Maderę, Azory, Gujanę Francuską, czy Wyspy Kanaryjskie). Jeżeli jednak chcesz mieć 100% pewności, że przysługuje Ci prawo do odszkodowania, najlepiej skontaktuj się z nami. s

Jakie trasy obejmuje rozporządzenie 261/2004?

Jeśli lot jest opóźniony w stosunku do planowanego startu:

 • Przepisy dot. opóźnień lotów w Europie (regulowane przez WE 261/2004), obejmują: trasy z UE do UE, z UE poza UE, spoza UE do UE (z wyłączeniem linii lotniczych spoza UE). Jedynie trasy spoza UE poza UE, niezależnie od przewoźnika (z Unii czy spoza Unii), nie są uwzględnione w omawianym akcie prawnym.
 • WE 261/2004 dotyczy nie tylko przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej, ale również Szwajcarii, Norwegii, Islandii, oraz regionów peryferyjnych, np. Wysp Kanaryjskich należących do Hiszpanii.

Do kiedy mogę złożyć wniosek o rekompensatę od linii lotniczej?

Co do zasady, czas składania wniosku o odszkodowanie wynosi 1 rok. Nie zwlekaj ze zgłoszeniem swojej sprawy do SkySupport!

Kiedy odmowa przyjęcia na podkład kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania?

 • Kiedy dotyczy lotów wskazanych w rozporządzeniu WE 261/2004 (sprawdź: Jakie trasy obejmuje rozporządzenie WE 261/2004?)
 • Sytuacja wynikła z winy przewoźnika, np. przez overbooking (nadkomplet pasażerów).
 • Do odmowy przyjęcia na pokład nie doszło z Twojej winy – np. przez spóźnienie czy brak karty pokładowej.

Jeżeli chcesz wiedzieć, czy Twoja sytuacja kwalifikuje się do rekompensaty, skorzystaj z naszego formularza.

Co decyduje o wysokości odszkodowania?

W przypadku opóźnienia i odwołania lotu znaczenie mają 3 kwestie: jaki przewoźnik wykonywał lot i jaka była jego trasa, jaka jest długość podróży (dystans), oraz ile wyniósł czas opóźnienia. Zależnie od sytuacji, wysokość odszkodowania może wynieść od 250 do 600 €. Tak samo jest w przypadku odmowy wejścia na pokład.

Kiedy następuje przedawnienie wniosku o rekompensatę od przewoźnika?

W Polsce przedawnienie wniosku o rekompensatę następuje po upływie 1 roku od dnia, w którym wystąpiło zakłócenie lotu. Z tego względu nie warto zwlekać ze złożeniem reklamacji.

Czy mogę otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot z przesiadką?

Tak, pod warunkiem, że:

 • Był to lot łączony, czyli opłacony w ramach jednej rezerwacji (nie osobno za każdy odcinek podróży).
 • Linia lotnicza miała faktyczny wpływ na sytuację i opóźnienie nastąpiło z jej winy (nie z przyczyn losowych, np. warunków meteorologicznych, ataku terrorystycznego, interwencji medycznej).
 • Dotarłeś do miejsca docelowego z więcej niż 3-godzinnym opóźnieniem.

Kiedy odwołany lub opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania?

Lot opóźniony: sytuacja nie była spowodowana nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od przewoźnika (pogoda, interwencja medyczna itd.), a więc wystąpiła z winy linii lotniczej (np. problemy techniczne w samolocie). Opóźnienie dotarcia do miejsca docelowego (a dokładniej: otwarcia drzwi samolotu) wynosiło więcej niż 3 godziny.

Lot odwołany: o odwołaniu lotu nie powiadomiono pasażerów z więcej niż 14-dniowym wyprzedzeniem. Sytuacja nie była spowodowana nadzwyczajnymi okolicznościami, tylko błędem lub niedopatrzeniem przewoźnika. Uwaga: jeżeli powiadomienie wystąpiło z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni, ale zaproponowano lot alternatywny albo zmianę trasy, które spełniają pewne określone warunki, rekompensata może nie przysługiwać. Dlatego, aby sprawdzić, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, zgłoś się do nas.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku lotów służbowych?

Prawo do rekompensaty zawsze przysługuje osobie podróżującej, a nie płatnikowi. Nie ma więc znaczenia, czy to pracodawca wykupił bilet na lot, czy pracownik. Odszkodowanie za opóźniony służbowy lot przysługuje temu, kto był jego pasażerem.

Jakie są moje inne, dodatkowe prawa pasażera według rozporządzenia WE 261?

 1. Prawo do informacji – linia lotnicza jest zobowiązana do udzielenia informacji na temat Twoich praw.
 2. Prawo do zwrotu kosztów – jeżeli opóźnienie wyniosło więcej niż 5 godzin, poza standardowym odszkodowaniem możesz domagać się również zwrotu całości lub części kosztów zakupionego biletu. Pamiętaj, że zwrot kosztów za bilet oraz odszkodowanie za zakłócony lot, to nie to samo. Co więcej, otrzymanie zwrotu nie wyklucza otrzymania odszkodowania.
 3. Prawo do zmiany trasy – w przypadku opóźnień dłuższych niż 5 godzin możesz zażądać bezpłatnego, alternatywnego lotu powrotnego do miejsca wylotu (na porównywalnych warunkach transportu).
 4. Prawo do zwrotu za umieszczenie w klasie niższej – gdy klasa, którą podróżujesz lotem zastępczym (alternatywnym) jest niższa od tej, za jaką zapłaciłeś, możesz uzyskać zwrot kosztów biletu (od 30 do 75% wysokości jego ceny).
 5. Prawo do opieki – linia lotnicza jest zobowiązana do zapewnienia Ci opieki podczas długiego oczekiwania na lotnisku. W jej zakres wchodzą: posiłki, napoje, możliwość skorzystania z 2 rozmów telefonicznych, faksu i maila, a w razie potrzeby także nocleg i transport pomiędzy hotelem a lotniskiem. Czas opóźnienia, po którym zaczyna obowiązywać takie prawo, będzie uzależniony od okresu oczekiwania i długości trasy, a więc: przy każdym locie do 1500 km lub krótszym opóźnienie musi wynosić 2 godz. lub więcej; przy lotach wewnątrz Unii na dystansie ponad 1500 km będą to 3 godz. lub więcej; przy lotach innych niż wewnątrz Unii na dystansie 1500-3000 km również 3 godz. lub więcej; a przy lotach innych niż wewnątrz Unii na dystansie większym niż 3500 km – 4 godz. lub więcej.

 

Czy wiesz, że…

Twierdzenia przewoźnika muszą być poparte dowodami.
Każdy przypadek wystąpienia nadzwyczajnej okoliczności musi zostać udowodniony przez przewoźnika. To nie wszystko – przewoźnik musi udowodnić, że pomimo jej zaistnienia, podjął wszelkie racjonalne środki, żeby uniknąć zakłócenia lotu.

 

Czy wiesz, że…

Strajk innych osób niż personel linii lotniczej stanowi okoliczność zwalniającą przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania.
Strajk pracowników obsługi naziemnej portu lotniczego lub kontrolerów lotniczych to zdarzenie zewnętrzne o nieprzewidywalnym charakterze, któremu przewoźnik nie może zapobiec i nie ma na nie wpływu, choćby podjął wszelkie możliwe starania. Strajk pracowników innego podmiotu stanowi więc okoliczności nadzwyczajne.

 

Czy wiesz, że…

Strajk pracowników przewoźnika nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności, za zakłócenia lotu z nimi związane można w pełni skutecznie dochodzić odszkodowania.
Strajk pracowników danego przewoźnika nie ma charakteru zewnętrznego. W tym temacie wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 17 kwietnia 2018 r. stwierdzając, że w przypadku strajku personelu linii lotniczej pasażerowie mogą w pełni skutecznie dochodzić odszkodowania od linii lotniczych za odwołanie lotu.