Odszkodowanie lotnicze lepiej samemu, czy z pośrednikiem?

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu WE 261/2004, poszkodowanym pasażerom przysługuje uprawnienie do dochodzenia rekompensaty od operatora lotu, nawet w wysokości 600 euro. Jak jednak wyegzekwować to prawo w praktyce? Czy z roszczeniem o wypłatę odszkodowania lepiej wystąpić samodzielnie, czy może lepiej jest zaciągnąć pomocy profesjonalnego pośrednika?

Procedura reklamacyjna

Pozornie podjęcie odpowiednich kroków w celu uzyskania odszkodowania za trudności w locie wydaje się być prostym zadaniem – należy rozpocząć od złożenia reklamacji. Część operatorów lotów oferuje gotowe formularze reklamacyjne, u innych niezbędne może się okazać zwrócenie się do biura obsługi klienta. W ekstremalnych przypadkach konieczne będzie sporządzenie reklamacji samemu od podstaw.

Do napisania takiego pisma pasażer nieudanego lotu będzie musiał przygotować:

  • dokument stwierdzający rezerwację lotu, np. karta pokładowa, bilety, potwierdzenie rezerwacji,
  • informacje na temat lotu – numer trasy, lotniska wylotu i przylotu, godzina startu i lądowania (w przypadku opóźnienia – zarówno czas wskazany w rezerwacji jak i faktyczny czas podróży),
  • informacje oraz okoliczności opóźnienia lub odwołania.

Zależnie od konkretnego przypadku, okazać się może, iż sporządzenie reklamacji będzie zadaniem bardziej skomplikowanym, a wykazanie racji podróżującego będzie wymagało dodatkowego nakładu pracy w celu prawidłowej argumentacji.

Odpowiedź na reklamację…

W praktyce poszkodowani pasażerowie po złożeniu reklamacji, nawet formalnie bezbłędnej i faktycznie w pełni uzasadnionej, bardzo często spotykają się z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o wypłatę rekompensaty. Praktyką wielu gigantów operujących na rynku lotniczym jest nawet odrzucanie każdej złożonej reklamacji przy pomocy automatycznie wygenerowanej wiadomości. Inni przewoźnicy lotniczy unikają odpowiedzialności powołując się na dalece kreatywną interpretację terminu „nadzwyczajne okoliczności”. W tym momencie jedyną możliwością dla pasażera jest wstąpienie na drogę sądową, a na tym etapie pomoc profesjonalisty będzie już niezbędna.

Postępowanie sądowe – jak zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej?

Należy pamiętać, że sprawa o wypłatę odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot zawsze może ostatecznie trafić na salę sądową. Mając tę ewentualność na uwadze, trzeba zadać sobie pytanie – jak zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania zadowalającego orzeczenia? Okazuje się, że osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia odpowiednich działań jeszcze na etapie reklamacyjnym.

Pasażerowi będzie bowiem zależało na wykazaniu przed sądem, iż jego roszczenie jest w pełni zasadne, a obowiązek zapłaty ciążący na linii lotniczej – niepodważalny. W tym celu należy podjąć dokładną analizę okoliczności danego przypadku, przytoczyć odpowiednie orzecznictwo mające zastosowanie w konkretnej sytuacji, a także pilnie nadzorować wszelkie terminy, zarówno spoczywające po stronie podróżujących jak i operatora lotniczego.

Pomoc pośrednika może być kluczowa

Jak to zostało wykazane wyżej, podczas wszelkich etapów dochodzenia odszkodowania za komplikacje w czasie rejsu powietrznego, przydatna, a czasami niezbędna będzie wiedza z zakresu regulacji materialnych (wskazujących przesłanki przyznania rekompensaty) i proceduralnych (przede wszystkim wiążących terminów na poszczególne czynności), a także doświadczenie życiowe w sporach z różnymi operatorami lotniczymi.

Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja sprawa spoczywa w odpowiednich rękach, skontaktuj się z nami! Nasz zespół profesjonalistów pomógł skutecznie uzyskać odszkodowanie wielu pasażerom. Dzięki bogatej wiedzy i doświadczeniu w sprawach tego rodzaju jesteśmy gotowi wesprzeć Cię w każdej sytuacji.

Oceń ten post
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.