Strajk pracowników linii lotniczej
– czy należy mi się
odszkodowanie?

W 2018 roku piloci Brytyjskiego Stowarzyszenia Pilotów Linii Lotniczych podjęli strajk ze względu na warunki zatrudnienia. Z kolei w Barcelonie, w tym samym roku, strajkowali pracownicy portu lotniczego odpowiedzialni za odprawę, bezpieczeństwo i obsługę naziemną. Strajk personelu linii lotniczej jest dla podróżujących rzeczą niespotykaną i niemożliwą do przewidzenia. Czy w obliczu takiej sytuacji możliwe jest uzyskanie odszkodowania za odwołany lot?

Strajk wewnętrzny a zewnętrzny

Ogólną zasadą odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za odwołanie lotu jest formuła, iż linia lotnicza ma obowiązek wypłacenia pasażerom odszkodowania za zakłócenia lotów powstałe z jej winy. Należy jednak zadać pytanie, czy strajk klasyfikowany jest jako siła wyższa, czy jest zdarzeniem zawinionym przez przewoźnika?

Podstawowe zagadnienie w kwestii odszkodowawczej za odwołanie lotu spowodowane strajkiem pracowników linii lotniczych poruszone zostało w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. Zgodnie z wyrażonym przez Trybunał stanowiskiem, linie lotnicze mogą być zobowiązane do wypłacenia pasażerom odszkodowania, jeżeli strajk będący przyczyną odwołania lotu ma charakter wewnętrzny. Oznacza to, że w przypadku gdy planowana podróż nie odbędzie się z powodu protestu załogi samolotu lub pracowników linii lotniczej, wówczas odpowiedzialność ponosi linia lotnicza.

Co innego, gdy strajk ma charakter zewnętrzny, czyli lot nie odbywa się ze względu na akcję protestacyjną, na którą linia lotnicza nie ma wpływu. Będzie tak chociażby w sytuacji, gdy strajkującymi są pracownicy ochrony lotniska, kontroli ruchu lotniczego, czy personel odpowiedzialny za obsługę naziemną. Wówczas mamy do czynienia z wydarzeniami niewchodzącymi w zakres odpowiedzialności linii lotniczej.

Warunki otrzymania odszkodowania za odwołany lot

W przypadku odwołania lotu w każdej sytuacji należy zbadać, czy w konkretnych okolicznościach należy Ci się odszkodowanie. W przypadku wystąpienia strajku, sam wewnętrzny charakter jego charakter nie jest jedyną przesłanką odpowiedzialności linii lotniczej, trzeba zwrócić uwagę na kolejne warunki:

  • Lot odwołany został później niż 14 dni niż przed planowanym odlotem oraz nie zaoferowano alternatywnej trasy, która pozwoliłaby na dotarcie do docelowego miejsca w zbliżonym czasie.
  • Podróż miała rozpocząć się na terytorium Unii Europejskiej, albo miała odbyć się linią zarejestrowaną w Unii i zakończyć na jej terenie.
  • Posiadasz potwierdzenie rezerwacji lotu.
  • Od odwołania lotu nie minął rok.

Jaką kwotę odszkodowania mogę dostać?

Jeżeli udało się już ustalić, że Twój przypadek kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, pojawia się pytanie, jakiej kwoty można dochodzić? Zasady ustalania wysokości rekompensaty są przejrzyste, kwotę tę ustala się na podstawie dystansu lotu:

  • 250 euro – tyle dostaniesz, jeżeli trasa miała wynieść 1500 km lub mniej.
  • 400 euro – taka jest kwota rekompensaty za odwołanie lotu, którego trasa miała wynieść od 1501 km do 3500 km.
  • 600 euro – suma odszkodowania gdy dystans lotu wynosi powyżej 3500 km.

Odwołanie lotu z powodu strajku – dodatkowe koszty

Art. 9 rozporządzenia UE 261/2004, w przypadku odwołania lotu, przewiduje możliwość ubiegania się nie tylko o rekompensatę główną, wyznaczoną na zasadach wskazanych powyżej, ale także o odszkodowania za jakiekolwiek inne koszty poniesione w związku z zakłóceniem podróży.

Wszelkie koszty mieszczące się w rozsądnych granicach spowodowane koniecznością zapatrzenia w jedzenie i napoje czy w wynajęcie noclegu mogą być przedmiotem roszczenia o zwrot względem linii lotniczej. Pamiętaj, aby wszystkie wydatki udokumentować paragonami!

Skorzystaj z pomocy SkySupport!

Wedle tak nakreślonych zasad należy ubiegać się o odszkodowanie, jednakże doświadczenie życiowe podpowiada, iż linie lotnicze nie są skore do podjęcia współpracy w egzekwowaniu praw pasażerów. Jeżeli odwołano Twój lot, skontaktuj się z nami. Z pomocą doświadczonych specjalistów zespołu SkySupport bez wątpliwości uda się uzyskać należną rekompensatę. Przeprowadzimy Cię przez proces składania reklamacji bez zbędnych formalności ani ukrytych opłat. Z nami zyskujesz pewność, że otrzymasz najwyższą możliwą rekompensatę.

Oceń ten post