Odszkodowanie za opóźniony / odwołany lot El – Al Israel Airlines

El-Al Israel Airlines są państwowymi liniami lotniczymi Izraela, które obsługują zarówno połączenia pasażerskie, jak i towarowe. Loty tego przewoźnika odbywają się pomiędzy macierzystym portem im. Ben Guriona, a portami w Afryce, Azji, Europie, Ameryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie.

Co warto wiedzieć na temat odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot liniami El-Al Israel Airlines? Czy pasażerom przysługuje rekompensata? W jakich przypadkach mogą dochodzić swoich praw?

Czy należy mi się odszkodowanie za opóźnienie lub odwołanie lotu El-Al Israel Airlines?

To zależy od sytuacji. W europejskim rozporządzeniu WE 261 wymieniono okoliczności, które zwalniają linie lotnicze z obowiązku udzielenia rekompensaty. Będą to te powody, które są poza kontrolą przewoźnika, między innymi:

 • Złe warunki pogodowe
 • Klęski żywiołowe
 • Niestabilna sytuacja polityczna
 • Zagrożenie bezpieczeństwa
 • Strajk pracowników lotniska
 • Brak dostępu do pasa startowego
 • Ukryte wady produkcyjne samolotu

Na takie sytuacje linia lotnicza El-Al Israel Airlines nie ma wpływu, więc nie musi wypłacać odszkodowania pasażerom. Są oczywiście i takie przyczyny odwołania czy opóźnienia, które przewoźnik powinien kontrolować, czyli:

 • Choroby członków załogi
 • Niestawienie się członka załogi
 • Nadmierna sprzedaż biletów
 • Przekroczenie czasu pracy załogi
 • Strajk załogi linii lotniczych
 • Problemy techniczne

Wówczas pasażerom należy się odszkodowanie.

Przypadek 1: odwołanie lotu El-Al Israel Airlines

W razie anulowania lotu El-Al Israel Airlines, przewoźnik musi przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 lotu. Jeżeli lot będzie odwołany, pasażerowie dostaną propozycję pełnego zwrotu kosztów biletu albo alternatywnego lotu do miejsca docelowego. Od nich zależy, które rozwiązanie uznają za korzystniejsze.

Jednak jeżeli lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem z lotniska na terenie UE, każdy pasażer może złożyć wniosek o odszkodowanie w wysokości nawet 600 euro.

Uwaga – rekompensata nie przysługuje, jeśli:

 • Powodem anulacji były nadzwyczajne okoliczności,
 • Przewoźnik zaoferował pasażerom lot alternatywny, umożliwiający dotarcie w miejsce docelowe w czasie podobnym do planowanego.

Przypadek 2: odmowa wstępu na pokład El-Al Israel Airlines

Tutaj pasażerowie mogą otrzymać odszkodowanie w wysokości 250, 400 lub 600 euro, pod warunkiem, że przyczyną odmowy wstępu na pokład był overbooking. Linia lotnicza El-Al Israel Airlines ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy przyczyna niewpuszczenia do samolotu nie była racjonalnie uzasadniona.

Co wlicza się do kategorii „racjonalnie uzasadnionych przyczyn „? Takie sytuacje, w których odmowa wstępu była spowodowana np. spóźnieniem się pasażera na odprawę, nieposiadaniem przez niego wymaganych dokumentów podróży, albo kwestiami związanymi z bezpieczeństwem czy zdrowiem.

Przypadek 3: opóźnienie samolotu El-Al Israel Airlines

Do opóźnienia lotu dochodzi z różnych przyczyn, np. ze względu na niespodziewane zdarzenia na trasie. El-Al Israel Airlines musi wypłacić pasażerom odszkodowanie w wysokości:

 • 250 euro – przy dystansie lotu do 1500 km
 • 400 euro – przy dystansie lotu od 1501 km do 3500 km w obrębie UE i poza terytorium UE
 • 600 euro – przy dystansie lotu większym niż 3500 km

… ale pod warunkiem, że opóźnienie wyniosłoco najmniej 3 godziny. Znaczenie ma również to, aby zakłócenie podróży było wynikiem okoliczności zależnych/będących pod kontrolą od przewoźnika, np. strajku pracowników.

Jak liczy się czas opóźnienia? Dokładnie od chwili otwarcia drzwi samolotu. Znaczenie ma więc moment dotarcia do portu docelowego, nie zaś czas wylotu. Jeżeli samolot doleci na miejsce z opóźnieniem powyżej 3 godzin, pasażer może złożyć wniosek o odszkodowanie do El-Al Israel Airlines.

Z tego względu, tuż po wylądowaniu warto poprosić obsługę lotniska o pisemne potwierdzenie czasu opóźnienia.

Wnioski. Kiedy mam prawo do rekompensaty za zakłócony lot?

Masz prawo do rekompensaty za opóźniony i odwołany lot, jeżeli zostały spełnione trzy główne warunki:

 1. Wylot odbywał się z lotniska w UE (w przypadku przewoźników zarejestrowanych i niezarejestrowanych w UE) albo miejscem przylotu było lotnisko na terenie UE (tylko w przypadku przewoźników zarejestrowanych w UE);
 2. Czas na złożenie reklamacji nie został przekroczony – w Polsce pasażerowie mają 1 rok na złożenie wniosku o rekompensatę, za to w Wielkiej Brytanii jest to aż 6 lat. Okres na reklamację różni się więc w zależności od kraju.
 3. Okoliczności odwołania/opóźnienia lotu nie wynikały z przyczyn nadzwyczajnych, np. kiepskich warunków atmosferycznych, tylko były zależne od samego przewoźnika, np. niestawienie się pracowników czy strajk członków załogi.

Posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu – obowiązki wobec pasażerów

Wielu pasażerów El-Al Israel Airlines zastanawia się również, czy linia ma obowiązek zapewnić im posiłki i nocleg. Tak – jeśli opóźnienie jest znaczne albo dojdzie do zupełnego odwołania lotu, firma obsługująca połączenie musi zagwarantować pasażerom dostęp do napojów, posiłków, wysłania dwóch maili czy wykonania dwóch telefonów, noclegu w hotelu i transportu do hotelu. Dwie ostatnie kwestie są obowiązkowe wtedy, gdy oczekiwanie na lot obejmuje jedną lub więcej nocy.

Jeśli linia lotnicza zaniedba te obowiązki, powinna zwrócić pasażerom poniesione przez nich koszty dodatkowe. Dlatego wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty można złożyć również paragony i faktury za zakup np. jedzenia, napojów, czy zakwaterowanie w hotelu.

Skorzystaj z darmowej pomocy SkySupoort

Po przeczytaniu powyższych informacji dochodzisz do wniosku, że przysługuje ci odszkodowanie? Skontaktuj się z nami – zwiększymy twoje szanse na uzyskanie rekompensaty za zakłócony lot. Nasze usługi obejmują bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu takich spraw. Prowizję pobieramy dopiero po wygranej.

Sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie. W tym celu wypełnij formularz dostępny na naszej stronie i poczekaj na odpowiedź. Szybko ocenimy twoją sytuację i zaproponujemy fachowe wsparcie w złożeniu wniosku oraz poprowadzeniu całej sprawy.

Oceń ten post
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *