Ile czasu zajmuje uzyskanie odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

Kiedy dochodzi do odwołania lub znaczącego opóźnienia lotu, poszkodowani pasażerowie mogą stawiać sobie pytanie: jak długo zajmie procedura uzyskania należnej rekompensaty? Odpowiedź na to zagadnienie uwarunkowana jest od kilku czynników, w tym przede wszystkim od postawy przewoźnika lotniczego. Trzeba pamiętać, że każdy przypadek jest inny i zależnie od okoliczności czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania może wynieść nawet niespełna dwa tygodnie. Czasami zdarza się jednak, że skuteczne wyegzekwowanie swoich praw będzie wymagało zaopatrzenia się w cierpliwość.

Odszkodowanie – kiedy przysługuje?

Rozporządzenie WE numer 261/2004 przyznaje pasażerom prawo do zryczałtowanego odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro (zależnie od długości trasy) w przypadku odwołania lotu na mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem lub opóźnienia lotu wynoszącego więcej niż 3 godziny. Powyższy akt prawny obowiązuje względem lotów startujących z lotnisk położonych na terenie Unii Europejskiej lub lotów, które do Unii przylatują i operowane są przez przewoźnika zarejestrowanego w jednym z Państw Członkowskich UE.

Termin przedawnienia

Powyższe rozporządzenie nie porusza kwestii tego, w jakim terminie pasażerowie mogą dochodzić swojego uprawnienia do rekompensaty. W celu poznania terminu przedawnienia roszczenia odszkodowawczego od linii lotniczej, konieczne będzie skierowanie się do ustawodawstwa krajowego. W Polsce sprawę tę reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z art. 788 k.c. roszczenia wynikające z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym przewóz miał być wykonany.

Czas na rozpatrzenie reklamacji

W każdym przypadku procedurę uzyskania odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot należy zacząć od podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, to znaczy od złożenia reklamacji. Powinna ona być rozpatrzona w terminie 30 dni. W przeciwnym razie, na mocy ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze – poszkodowani pasażerowie mogą wstąpić na drogę sądową.

W praktyce operatorzy lotu starają się uniknąć swojej odpowiedzialności, ignorując reklamację pasażera lub powołując się na nieskonkretyzowaną „siłę wyższą” jako okoliczność wyłączającą winę przewoźnika. Zdarza się jednak, że linia lotnicza już na etapie reklamacyjnym uznaje roszczenie i dokonuje wypłaty rekompensaty. W ten sposób procedurę odszkodowawczą można zamknąć nawet w dwa tygodnie.

Postępowanie sądowe

Jeżeli postępowanie reklamacyjne okaże się bezskuteczne, wówczas uzyskanie odszkodowania będzie możliwe tylko na drodze sądowej. Naturalnie będzie wiązało się to z wydłużonym czasem całej procedury. W zależności od sprawy i jej okoliczności, możliwe jest, że skład orzekający zasądzi od linii lotniczej na rzecz pasażera rekompensatę bez zbędnej zwłoki, bez przeprowadzania rozprawy i bez sprzeciwu przewoźnika. Wówczas w szybkim tempie będzie można przystąpić do egzekucji, której skuteczność zależna będzie od wypłacalności linii lotniczej. Może się jednak zdarzyć, że w toku sprawy przewoźnik będzie twardo stał na stanowisku, iż nie ponosi on odpowiedzialności w konkretnym przypadku.

W takiej sytuacji postępowanie może ulec przedłużeniu, a cała procedura łącznie z egzekucją może zając nawet do dwóch lat. Niezależnie od tego, wysokość zryczałtowanego odszkodowania z odsetkami, szczególnie w przypadku gdy poszkodowanych pasażerów jest kilku, ostatecznie może opiewać na kwotę w takiej wysokości, że warto jest zachować cierpliwość i przejść przez proces do samego końca.

Skorzystaj z naszej pomocy

Twój lot był opóźniony lub odwołany? Napisz do nas, przedstaw nam okoliczności sprawy oraz dokumentację (karty pokładowe, bilety itp.), a my przeanalizujemy Twój przypadek, wskażemy odpowiednią drogę postępowania oraz zajmiemy się Twoją sprawą zachowując najwyższą staranność ku jak najszybszemu zakończeniu procedury. Nasz zespół profesjonalistów pomoże Ci na każdym etapie – sporządzimy reklamację, będziemy reprezentować Cię przed sądem, a także zastąpimy Cię w postępowaniu egzekucyjnym. Nie zwlekaj – jeżeli termin przedawnienia minie, wówczas uzyskanie odszkodowania nie będzie możliwe.

Oceń ten post
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.