Ile wynosi odszkodowanie za opóźniony lot?

W 2022 roku ponad 41 milionów pasażerów wzbiło się w powietrze ze wszystkich polskich portów lotniczych. Jest to wzrost o niemal 110% w porównaniu do roku poprzedniego. Ludzie decydują się na podróże samolotem z wielu różnych przyczyn, jednak, niezależnie od planów, podróżujący zawsze musi liczyć się z ryzykiem opóźnienia lotu. W takiej sytuacji jakiej kwoty może dochodzić poszkodowany? Co wpływa na wysokość odszkodowania za opóźniony lot?

Wysokość rekompensaty – główne czynniki

W przypadku opóźnienia lotu, w celu ustalenia wysokości możliwej do uzyskania rekompensaty, należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: czas opóźnienia oraz odległość lotu.

Czas opóźnienia

Uprawnienie do uzyskania odszkodowania za opóźnienie lotu przysługuje pasażerowi w sytuacji, kiedy lot zakończył się ponad 3 godziny po planowanym dotarciu do miejsca docelowego. Krótsze opóźnienia nie kwalifikują się do przyznania rekompensaty na podstawie rozporządzenia WE 261/2004, dlatego bardzo istotną kwestią jest dokładne ustalenie czasu opóźnienia. Należy przy tym pamiętać, że czas opóźnienia liczony jest do momentu, w którym pasażerowie mogą opuścić pokład samolotu, czyli, mówiąc precyzyjniej, do momentu otwarcia drzwi samolotu w porcie docelowym.

Dlatego też istotne jest, aby po dotarciu do destynacji niezwłocznie zwrócić się do obsługi lotniska o pisemne stwierdzenie czasu opóźnienia.

Odległość lotu

Ustalenie dokładnej kwoty odszkodowania zależne jest od długości lotu, który został opóźniony. Poszkodowanemu pasażerowi w takiej sytuacji przysługuje rekompensata w wysokości:

250 euro jeżeli:

  • odległość lotu wyniosła 1500 km lub mniej;

400 euro jeżeli:

  • lot odbył się między portami znajdującymi się na terenie Unii Europejskiej i przekroczył 1500 km,
  • lot odbył się między portem lotniczym państwa Unii Europejskiej a państwa trzeciego, a odległość lotu wynosi pomiędzy 1501 km a 3500 km,
  • lot odbył się między portem lotniczym państwa trzeciego a państwa Unii Europejskiej, obsługiwany był przez linię lotniczą z siedzibą w państwie Unii Europejskiej, a odległość lotu wynosi pomiędzy 1501 km a 3500 km;

600 euro jeżeli:

  • lot odbył się między portem lotniczym państwa Unii Europejskiej a państwa trzeciego, a odległość lotu przekroczyła 3500 km,
  • lot odbył się między portem lotniczym państwa trzeciego a państwa Unii Europejskiej, obsługiwany był przez linię lotniczą z siedzibą w państwie Unii Europejskiej, a odległość lotu przekroczyła 3500 km.

Odległość lotu w rozumieniu dyrektywy WE 261/2004 ustalana jest po ortodromie, to znaczy poprzez zmierzenie długości najkrótszej drogi łączącej porty lotnicze. Znaczenie ma ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera ma nastąpić po czasie planowanego przylotu.

Dodatkowe uprawnienia

Niezależnie od prawa do żądania rekompensaty, poszkodowanym wskutek opóźnienia lotu pasażerom przysługuje prawo do opieki. W ramach tego prawa przewoźnik musi zagwarantować posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania oraz zapewnić możliwość dokonania dwóch bezpłatnych rozmów telefonicznych, faksów, maili lub dalekopisów. Ponadto, jeżeli lot ma odbyć się co najmniej dzień po terminie przewidzianego odlotu, pasażerowie otrzymują od linii lotniczej bezpłatne zakwaterowanie w hotelu oraz transport do miejsca chwilowego pobytu.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów byłeś zmuszony samemu ponieść powyższe koszty, koniecznie zachowaj wszystkie paragony i rachunki w celu wyegzekwowania kwot od przewoźnika, na którym spoczywał obowiązek zagwarantowania opieki.

Uzyskaj pomoc specjalisty

W tak zarysowanych granicach można ubiegać się rekompensaty od linii lotniczej za opóźniony lot. W praktyce może to być jednak zadanie problematyczne. Przewoźnicy nierzadko starają się znaleźć furtkę do uniknięcia odpowiedzialności, dlatego ważne jest udokumentowanie wszelkich okoliczności mających wpływ na należność oraz wysokość odszkodowania za opóźniony lot. Pomoc profesjonalnego zespołu posiadającego spore doświadczenie w odzyskiwaniu należnych rekompensat zapewni największe szanse na powodzenie w procedurze odszkodowawczej.

Oceń ten post
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.