Opóźniony lub odwołany lot z powodu złej pogody – czy należy mi się odszkodowanie?

Co do zasady za odwołany lub opóźniony lot poszkodowanym pasażerom przysługuje odszkodowanie. Przewidziana w rozporządzeniu UE 261/2004 odpowiedzialność przewoźnika lotniczego nie jest jednak bezwzględna. Zakłócenia w podróży mogą nastąpić z wielu różnych przyczyn, dlatego, jeżeli ze względu na pewne zdarzenia nie udało nam się planowo dotrzeć do miejsca docelowego, przed wystąpieniem przeciwko linii lotniczej o odszkodowanie należy zwrócić uwagę, czy okoliczności danego przypadku kwalifikują się do uzyskania rekompensaty.

Jak sytuacja wygląda w przypadku gwałtownych zmian pogodowych? Czy należy się rekompensata za opóźnienie lub odwołanie lotu z powodu nagłych zjawisk atmosferycznych?

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika

Obowiązujące rozporządzenie UE 261/2004, podobnie jak konwencja montrealska z 2003 r., przewiduje sytuacje, w których odpowiedzialność linii lotniczej za opóźnienie lub odwołanie lotu zostaje ograniczona lub całkowicie wyłączona. Ma to miejsce w przypadku okoliczności nadzwyczajnych, zwanych czasem siłą wyższą. Oznacza to, że jeśli zakłóceń lotu nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków, pasażer nie będzie mógł dochodzić rekompensaty. Omawiane rozporządzenie lakonicznie przytacza katalog takich okoliczności, wymieniając chociażby destabilizację polityczną, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, strajk wewnętrzny przewoźnika czy w końcu zjawiska meteorologiczne uniemożlwiające lot.

Jak sytuacja pogodowa ma się w praktyce do uzyskania odszkodowania? Rekompensaty nie uzyskamy na przykład w sytuacji wystąpienia:

  • gęstej mgły,
  • gradobicia,
  • burzy,
  • silnego wiatru,
  • śnieżycy,
  • klęski żywiołowej w postaci np. erupcji wulkanu czy trzęsienia ziemi.

Nadużycie pojęcia „nadzwyczajne okoliczności”

O ile wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za opóźnienie lub odwołanie lotu w obliczu nadzwyczajnych okoliczności jest racjonalne ze względu na prymat zasady, jaką jest zagwarantowanie bezpiecznego lotu, to jednak pasażerowie często spotykają się z nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez linie lotnicze. Nieraz po złożeniu wniosku o odszkodowanie poszkodowany dostaje decyzję odmowną, w której operator lotniczy powołuje się właśnie na działanie siły wyższej, pomimo iż okoliczności faktyczne w żadnym stopniu nie sugerowały możliwości wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. W innych przypadkach zdarza się też, że niebezpieczeństwo spowodowane zjawiskami pogodowymi zostało pośrednio wywołane działaniem lub zaniechaniem linii lotniczej. Będzie tak na przykład w sytuacji, gdy w czasie zimy przewoźnik nie dochował wystarczających starań w odśnieżaniu pasa startowego, mimo iż można było racjonalnie spodziewać się opadów.

Skontaktuj się z nami

Ocena, czy dane okoliczności zawierają się w ogólnym określeniu „nadzwyczajne okoliczności” często nie jest intuicyjna, a jako pasażer możemy mieć pewność, że w obliczu jakichkolwiek wątpliwości linia lotnicza przechyli szalę na swoją stronę. W takiej sytuacji konieczne może okazać się nawet wstąpienie na drogę sądową. Z tego właśnie powodu zasięgnięcie po pomoc profesjonalnego zespołu od spraw odszkodowawczych w zakłóceniach w podróżach lotniczych zapewni najwyższą szansę na uzyskanie należnej rekompensaty. Nasze usługi są bezpłatne, a prowizję pobieramy dopiero po wygranej – nie ponosisz więc żadnych dodatkowych kosztów. Sprawdź swoje szanse na odszkodowanie i powierz swoją sprawę w ręce zaufanych ekspertów.

Oceń ten post