Overbooking – czy linie lotnicze mogą to robić? Co przysługuje pasażerowi, któremu odmówiono wejścia na pokład z powodu overbookingu? 

Planując lot podróżujący muszą liczyć się z możliwością wystąpienia pewnych niedogodności. Przepisy prawa na szczeblu unijnym chronią pasażerów przed takimi sytuacjami, przyznając im możliwość ubiegania się o odszkodowanie za opóźnienie lub odwołanie lotu. Co jednak w sytuacji, kiedy lot rozpoczyna się zgodnie z planem, ale, ze względu na zbyt dużą liczbę zabookowanych miejsc, linia lotnicza odmawia wejścia na pokład? Czy wystąpienie takich okoliczności uprawnia do uzyskania rekompensaty?

Overbooking – co to oznacza?

Linie lotnicze – jak niemal każde przedsiębiorstwo – dążą do maksymalizacji zysków. Operatorzy lotów, mając świadomość, iż nierzadko pasażerowie nie stawią się na lotnisku w dniu planowanego odlotu, podejmują praktykę sprzedaży biletów w liczbie przewyższającej rzeczywiste możliwości transportowe danego samolotu. Zjawisko to występuje najczęściej wśród linii lotniczych oferujących tanie loty. Oczywistym jest więc, że jeżeli na lot z nadwyżką sprzedanych biletów zjawią się wszyscy, którzy miejsca zarezerwowali, to wówczas operator lotniczy będzie zmuszony odmówić wstępu na pokład niektórym pasażerom.

Praktyka moralnie wątpliwa lecz legalna

Mało który pasażer jest świadom, iż podczas zakupu biletów zawarta zostaje umowa, której postanowienia przewidują możliwość wystąpienia tego zjawiska. Wówczas operator lotniczy może odmówić Ci wejścia na pokład. Taka praktyka może budzić wątpliwości, jednak w świetle obowiązujących regulacji i zasad prawa, zawarcie tego typu klauzuli w umowie z przewoźnikiem lotniczym jest w pełni dopuszczalne.

Nadwyżka w liczbie sprzedanych biletów – i co dalej?

W sytuacji overbookingu linia lotnicza w pierwszej kolejności podejmie próbę ugodowego zażegnania problemu. Dopiero gdy nie będzie możliwości usatysfakcjonowania wszystkich pasażerów proponowanym rozwiązaniami, wówczas operator lotu może odmówić pasażerom wstępu na pokład samolotu. W tym momencie powstaje przesłanka ubiegania się przez pasażera o rekompensatę za doświadczoną szkodę.

Dobrowolna rezygnacja

Operator lotu ma obowiązek poszukania pasażerów, którzy będą chętni dobrowolnie zrezygnować z podróży w zamian za zaoferowaną trasę alternatywną lub rekompensatę, która standardowo przybiera postać vouchera. Jeżeli taka propozycja jest dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz skorzystać ze złożonej oferty, jednak należy pamiętać, iż dobrowolna rezygnacja z lotu jest równoznaczna z wyrzeknięciem się prawa do ubiegania się o odszkodowanie. W związku z tym niemożliwe będzie dochodzenie rekompensaty w przypadku opóźnienia związanego ze zmianą lotu.

Odmowa wpuszczenia na pokład

Jeżeli próba rozwiązania problemu overbookingu zakończy się fiaskiem, wówczas linia lotnicza może odmówić Ci wstępu na pokład samolotu. W takiej sytuacji przysługuje Ci odszkodowanie do kwoty 600 euro. Ponadto operator lotu jest zobligowany zaoferować:

  • Wyżywienie (posiłki i napoje
  • zakwaterowanie oraz transport z lotniska do miejsca chwilowego pobytu

Zasady uzyskiwania odszkodowania

Jeżeli spotka Cię sytuacja, w której ze względu na overbooking odmówiono Ci wstępu do samolotu, pamiętaj, żeby zebrać ze sobą następujące dane:

  • Jeden z dokumentów: karta pokładowa, bilet lub internetowe potwierdzenie rezerwacji lotu
  • Numer lotu
  • Nazwy lotnisk: startowego i docelowego

Wysokość odszkodowania zależy od odległości lotu:

  • 250 euro w przypadku lotów do 1500 km
  • 400 euro w przypadku lotów powyżej 1500 km co do tras w obrębie UE lub lotów od 1501 km do 3500 km co do wszystkich pozdostałych lotów
  • 600 euro w przypadku lotów powyżej 3500 km poza UE

Sięgnij po naszą pomoc!

Tyle jeśli chodzi o teorię. W praktyce sytuacje są różne i nieprzewidywalne, dlatego dokładne ustalenie wszelkich okoliczności mających znaczenie przy dochodzeniu odszkodowania może być problematyczne. Możemy mieć też pewność, że linie lotnicze zawsze wykorzystają każdą wątpliwość co do faktów związanych z zaistniałą sytuacją na swoją korzyć w celu niewypłacenia rekompensaty.

W związku z tym w każdym przypadku najrozsądniejszą i najpewniejszą decyzją będzie powierzenie wszystkich etapów postępowania odszkodowawczego profesjonalnemu pełnomocnikowi. Posiadamy doświadczenie w skutecznym egzekwowaniu praw pasażerów od operatorów lotniczych, dlatego jeżeli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami! Nasze usługi są bezpłatne, a prowizję pobieramy dopiero po wygranej. Nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. Sprawdź swoje szanse na odszkodowanie i powierz swoją sprawę w ręce zaufanych ekspertów.

Oceń ten post
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.