Kto odpowiada za opóźniony lot organizowany przez biuro podróży?

Wczasowicze coraz częściej decydują się na powierzenie organizacji wakacyjnych wycieczek biurom podróży. W przypadku wystąpienia komplikacji w rejsie powietrznym, takich jak opóźnienie lub odwołanie lotu, powstać mogą wątpliwości co do odpowiedzialności za problem z podróżą. Do kogo powinni się zwrócić poszkodowani pasażerowie samolotu w przypadku wystąpienia takich sytuacji? Sprawdźmy to!

Odszkodowanie od linii lotniczej

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu podstawą zawsze jest próba uzyskania odszkodowania od przewoźnika. Jest tak dlatego, bowiem na mocy Rozporządzenia UE 261/2004 poszkodowanym pasażerom nieudanych lotów przysługuje zryczałtowana rekompensata w wysokości nawet do 600 euro. Równolegle do tej należności, od operatora lotu dochodzić można zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zaistniałą komplikacją. 

Na tym zalety dochodzenia odszkodowania od linii lotniczej się nie kończą – zryczałtowana kwota rekompensaty może być uzyskana przez każdego pasażera z osobna. Oznacza to, że jeżeli np. małżeństwo z dwójką dzieci wybierze się na lot na trasie Warszawa – Paryż, który to lot zostanie odwołany, wówczas cała rodzina będzie mogła zyskać aż 1000 euro odszkodowania.

Odpowiedzialność przewoźnika – warunki

Pamiętaj, że żeby uzyskać odszkodowanie od operatora lotu, musisz najpierw spełnić następujące warunki:

  • Twój lot został odwołany lub opóźniony o ponad 3 godziny.
  • Odprawa odbyła się na czas.
  • Roszczenie odszkodowawcze nie przedawniło się (nie minął rok od czasu opóźnienia/odwołania).
  • Nie nastąpiły nadzwyczajne okoliczności.
  • Lot wystartował z terenu UE lub wylądował w UE (w tym drugim przypadku warunkiem jest, że linia lotnicza zarejestrowana jest w UE).

Co jednak, jeśli z jakichś względów nie możesz uzyskać odszkodowania od przewoźnika? Wówczas warto zastanowić się nad rekompensatą od biura podróży.

Rekompensata od biura podróży

Uzyskanie odszkodowania od biura podróży za opóźniony lub odwołany lot również jest możliwe, chociaż polega ono na nieco innych zasadach niż wskazane w poprzednich punktach. 

Po pierwsze, podstawą prawną takiego odszkodowania jest ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach. Zgodnie z artykułem 48 powyższego aktu prawnego, organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. 

W związku z tym, jeżeli umowa zawarta z biurem podróży przewiduje transport samolotem, wówczas wczasowicze będą mogli dochodzić odszkodowania od tego biura.

Inną kwestią jest sprawa wysokości odszkodowania. W tym przypadku nie znajdą już zastosowania przepisy o zryczałtowanej rekompensacie w wysokości od 250 do 600 euro. Dlatego pomocna może się okazać Tabela Frankfurcka. 

Tabela Frankfurcka

Szeroko przyjęta w orzecznictwie również polskich sądów Tabela Frankfurcka w sekcji czwartej zatytułowanej „Transport” przyznaje możliwość uzyskania odszkodowania za ponad 4-godzinne przesunięcie odlotu – w wysokości 5% udziałowej ceny podróży za jeden dzień za każdą kolejną godzinę opóźnienia. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalna możliwa do uzyskania w tej sekcji rekompensata może wynieść do 20% całkowitej ceny imprezy turystycznej. 

Ponadto, prawidłowe wyliczenie możliwego do uzyskania odszkodowania wymaga dodatkowej wiedzy na temat zasad miarkowania rekompensaty, a także z zakresu orzecznictwa sądowego i praktyki stosowania Tabeli Frankfurckiej. Dlatego też ta taktyka uzyskania należności za komplikację w trasie powinna być rozważana przede wszystkim w trzech następujących scenariuszach:

Brak możliwości uzyskania odszkodowania od linii lotniczej

Rekompensata od biura podróży w większości przypadków będzie stanowić kwotę mniejszą niż odszkodowanie od operatora lotu, jednak w przypadku gdy dochodzenie roszczenia na podstawie Rozporządzenia UE 261/2004 nie będzie możliwe, lub będzie znacząco utrudnione (np. przez brak Oddziału linii lotniczej w Polsce), wówczas warto zastanowić się nad podjęciem działań przeciwko biurowi podróży.

Wystąpienie większej ilości wad z Tabeli Frankfurckiej

Jeżeli w toku sprawy wyjdzie na jaw, iż biuro podróży nie wywiązało się z zawartej umowy w większej liczbie aspektów z Tabeli Frankfurckiej niż tylko transport, wtedy opcją do rozważenia jest podjęcie przeciwko biurowi podróży jednego pozwu obejmującego w roszczeniu odszkodowawczym wszystkie niedogodności, za które tabela przyznaje rekompensatę.

Zmarnowane wakacje – zadośćuczynienie

Jeśli w wyniku nieprawidłowego zrealizowania umowy turystycznej przez biuro podróży doświadczyłeś szkody niematerialnej w postaci silnego stresu, zmęczenia czy generalnego zmarnowania urlopu, pamiętaj, że oprócz odszkodowania, od biura podróży możesz dochodzić zadośćuczynienie.

Uwaga! Miej na uwadze, że orzecznictwo w sprawach roszczeń turystycznych jest raczej dość ostrożne, sądy nie uwzględniają roszczeń wygórowanych, subiektywnych i nieudokumentowanych. 

Skorzystaj z naszej pomocy

Jeżeli nie wiesz, czy w Twoim przypadku rozsądniejszym rozwiązaniem będzie podjęcie kroków prawnych przeciwko przewoźnikowi czy przeciwko biurowi podróży, możemy dokonać analizy Twojej sprawy – przedstawimy najlepszy plan na wyegzekwowanie przysługujących Ci praw. Gdy zdecydujesz się powierzyć nam prowadzenie postępowania odszkodowawczego, będziesz mieć pewność, że Twoja sprawa leży w odpowiednich rękach. Nasz zespół profesjonalistów, dzięki wieloletniemu doświadczeniu i bogatej wiedzy wyciągniętej zarówno ze znajomości litery prawa jak i analizy orzecznictwa, bezproblemowo i w sposób przejrzysty poprowadzi Cię przez meandry procesu odszkodowawczego, od etapu polubownego aż do egzekucji.

Oceń ten post
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.