Zagubiony bagaż – i co dalej?

Planując długi pobyt w odległym miejscu niezbędny może się okazać zakup bagażu rejestrowanego. W takiej sytuacji, przed rozpoczęciem podróży pasażerowie powierzają pieczę nad walizką ze swoim dobytkiem pracownikom lotniska i od tego momentu obsługa bagażu odbywa się całkowicie poza kontrolą klientów linii lotniczej. Czasami w trakcie podróży dochodzi jednak do nieprzewidzianych komplikacji, które wymagają bezzwłocznej interwencji. Przykładem takiej sytuacji może być zagubienie bagażu – jak zachować się w takiej sytuacji?

Odpowiedzialność przewoźnika za bagaż

Linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za stan bagażu rejestrowanego przekazanego do transportu. Oznacza to, że od momentu przekazania bagażu pracownikom lotniska do chwili odebrania go z taśmy transportowej w lotnisku docelowym, zasadą jest odpowiedzialność przewoźnika. Są jednak sytuacje, kiedy ta odpowiedzialność ulega wyłączeniu. Jest tak w przypadku wystąpienia uszkodzenia bagażu w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu. Ponadto, przewoźnik nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania za zagubienie rzeczy, których przewożenie w bagażu rejestrowanym jest niezgodne z regulaminem.Jeżeli linia lotnicza przyzna utratę bagażu, lub od daty jego planowanego dostarczenia minęło 21 dni, wówczas przysługuje Ci odszkodowanie. Pamiętaj jednak o spełnieniu wszystkich niezbędnych kroków.

Zgubiony bagaż – pierwsze kroki

Dotarłeś na lotnisko docelowe swojej podróży, a Twoja walizka zaginęła? Uważaj – najważniejsze działania podjąć należy już na lotnisku. Zanim opuścisz strefę zamkniętą, udaj się do biura reklamacji bagażowych i tam zgłoś brak bagażu. Wówczas pracownicy biura przekażą Ci tzw. PIR (Property Irregularity Report), czyli Raport Niezgodności Bagażowej. Ten dokument będzie Twoją podstawą do dalszych procedur reklamacyjnych. Ponadto, pamiętaj o zachowaniu karty pokładowej i naklejki bagażowej. Możliwe również, że otrzymasz numer referencyjny – będzie on służył śledzeniu bagażu online, co zwiększy prawdopodobieństwo odnalezienia zguby.

Reklamacja

Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności wspomnianych w poprzednim akapicie, wówczas możesz sporządzić reklamację kierowaną do przewoźnika odpowiedzialnego za zgubienie bagażu. Reklamacja wymaga formy pisemnej, może zostać przesłana e-mailem, za pomocą formularza na stronie internetowej linii lotniczej lub za pośrednictwem poczty. Do pisma należy koniecznie załączyć:

  • Szczegółowe informacje o locie – data i numer lotu, numer rezerwacji,
  • Dane pasażera, którego szkoda dotyczy,
  • Kopię Raportu Niezgodności Bagażowej,
  • Kopię kwitu bagażowego,
  • Sposób przekazania rekompensaty, a w przypadku wyboru formy przelewu bankowego – dane do przelewu,
  • Kwotę roszczenia odszkodowawczego wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą wysokość rekompensaty.

Jak ustalić wysokość odszkodowania za zgubiony bagaż?

Kwota odszkodowania możliwego do uzyskania za zagubienie bagażu nie może przekraczać 1288 SDR. Special Drawing Rights (Specjalne prawa ciągnienia) jest to międzynarodowa jednostka rozrachunkowa utworzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Na dzień 31 października 2023r. maksymalna możliwa rekompensata w przeliczeniu na polską walutę wynosi 7.085,29 zł.Wysokość dochodzonego odszkodowania każdorazowo musi być udokumentowana odpowiednią dokumentacją w postaci paragonów, faktur i wszelkich innych rachunków wystawionych zarówno za zawartość bagażu jak i za samą walizkę. Ponadto, masz uprawnienie do wezwania linii lotniczej do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych na artykuły pierwszej potrzeby z uwagi na zagubienie Twojego bagażu. Co jednak, jeżeli nie posiadasz dowodów zakupu za przewożone towary? Wówczas wszystko zależy od linii lotniczej. Niektórzy przewoźnicy oferują zwrot na podstawie wagi bagażu, wskazując w stosowanej taryfie określoną wysokość SDR za każdy kilogram bagażu (zazwyczaj oscyluje to w granicach 22 SDR/kg).

Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

W przypadku zagubienia bagażu, pierwsze kroki pasażer musi podjąć zawsze samodzielnie. Jednakże, gdy dopełnisz wszelkich formalności na lotnisku, wcale nie musisz zaprzątać sobie głowy skomplikowaną procedurą odszkodowawczą. Przewoźnicy nie zawsze przyznają swój obowiązek do wypłaty rekompensaty. Jeszcze częściej zdarza się, że linia lotnicza deklaruje zapłatę odszkodowania w mniejszej wysokości niż zostało to udokumentowane przez pasażera. Wszystkich tych komplikacji możesz uniknąć, jeżeli nawiążesz z nami współpracę. Pomożemy Ci w odpowiednim udokumentowaniu szkody, sporządzimy w Twoim imieniu reklamację, a w przypadku oporu przewoźnika, przeprowadzimy Cię przez procedurę sądową bez zbędnych nerwów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w sporach przeciwko liniom lotniczym nasz zespół profesjonalistów wesprze Cię w każdej sytuacji.

5/5 - (1 vote)
Miałeś problem z opóźnionym lub odwołanym lotem?
Pozwól nam go rozwiązać!
Bezpłatnie sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie i uzyskaj nawet
2760 złotych rekompensaty dla każdego pasażera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *