Strajk pracowników naziemnych Lufthansy a odszkodowanie

Ver.di – niemiecki związek zawodowy – zorganizował ogólnokrajowy strajk ostrzegawczy personelu naziemnego Lufthansy. Paraliż ruchu powietrznego ma potrwać od godziny 4:00 w środę 7 lutego do godziny 7:00 w czwartek 8 lutego i obejmie największe lotniska, m.in. w Berlinie, Dusseldorfie, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu czy Monachium. Odwołanych może zostać nawet 90% zaplanowanych na ten dzień lotów, zaś konsekwencje poczuje nawet do 100 tysięcy pasażerów.

Konflikt związku zawodowego z Lufthansą

Rok 2024 przyniósł Niemcom szereg strajków związanych przede wszystkim ze słabą kondycją gospodarczą naszego zachodniego sąsiada. Oprócz strajku rolników, kraj ten dotknęły również inne strajki zorganizowane przez Zjednoczony Związek Zawodowy dla Sektora Usług – ver.di. W zeszły czwartek objął pracowników ochrony lotnisk, zaś w piątek paraliż dotknął nie tylko sektora transportu powietrznego, ale również kolejowego i autobusowego.

Strajk zwołany na dni od 7 do 8 lutego wyniknął z długotrwałego konfliktu pomiędzy ver.di a Lufthansą. Związek zawodowy żąda podwyżek o minimum 12,5%, lub o 500 euro dla prawie 25 tysięcy pracowników naziemnych, w tym dla personelu odpraw, obsługi samolotów, obsługi technicznej i frachtu. Pracownicy skarżą się na zamrożenie płac w obliczu pędzącej inflacji.

Przewoźnik wyraża całkowite niezrozumienie wobec żądań pracowników.

Fala odwołanych lotów

Już od poniedziałku 5 lutego pasażerowie lotów zaplanowanych na czas strajku zaczęli otrzymywać informacje o odwołaniu rejsu. Część podróży ma odbyć się zgodnie z planem, jednak według szacunków nawet do 90% lotów zostanie anulowanych. Komplikacje dotyczą nie tylko rezerwacji dokonanych u Luftansy, ale także u spółek-córek niemieckiego przewoźnika.

Część pasażerów wraz z informacją o odwołaniu lotu otrzymuje propozycję alternatywnej podróży w innej dacie lub odmiennym środkiem transportu. Niezależnie od tego z pewnością można stwierdzić, że problemy Luftansy poskutkują w ogromnych niedogodnościach dla dziesiątek tysięcy podróżujących.

W tym momencie można postawić sobie pytanie – czy w związku z odwołaniem lotu należy się odszkodowanie?

Strajk obsługi naziemnej a odszkodowanie

Kwestia odszkodowania za odwołanie lotu wywołane strajkiem może budzić kontrowersje, mając na uwadze, iż linie lotnicze nie są zobowiązane do zapłaty rekompensaty, jeśli wykażą, że komplikacja nastąpiła wskutek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć pomimo powzięcia wszelkich dostosowanych do sytuacji środków. Co do zasady w strajk mieści się w zakresie zjawisk określanych mianem “nadzwyczajnych okoliczności”, jednak pamiętać należy o pewnych warunkach.

Mianowicie, odszkodowanie się nie należy wyłącznie w przypadku “strajków zewnętrznych”, czyli takich, które zostały zorganizowane przez podmioty niezależne od danego przewoźnika (np. pracownicy konkretnego lotniska). Inaczej jest w przypadku strajków wewnętrznych – czyli zorganizowanych przez pracowników linii lotniczej.

Jeżeli strajk obejmuje pracowników konkretnej linii lotniczej i został przeprowadzony zgodnie z prawem krajowym, wówczas linia lotnicza nie może uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej.

Odszkodowanie za strajki 7.02.2024 – 8.02.2024

Przekładając powyższe rozważania na stan z dnia 7 lutego, można dojść do wniosku, że za loty odwołane z uwagi na strajki pracowników naziemnych Lufthansy należy się odszkodowanie. Takie stanowisko znajduje poparcie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wspólnotowy sąd w sprawie C-28/20 orzekł, że:

“(…) strajk rozpoczęty w związku z wezwaniem związku zawodowego pracowników obsługującego przewoźnika lotniczego z poszanowaniem warunków ustanowionych w przepisach krajowych, w szczególności z dochowaniem przewidzianego w nich terminu zapowiedzenia, mający na celu dochodzenie żądań pracowników tego przewoźnika, podjęty przez kategorię pracowników, których obecność jest niezbędna do wykonania lotu, nie jest objęty zakresem pojęcia „nadzwyczajnych okoliczności (..)

Trzeba jednak pamiętać, że kwestia “nadzwyczajnych okoliczności” nie jest jedyną rzeczą, którą należy zbadać aby ustalić uprawnienie pasażera do uzyskania odszkodowania.

Więcej dowiesz się z lektury tych artykułów:

Strajk pracowników linii lotniczej

Strajk kontrolerów ruchu lotniczego

Prawo do opieki

Warto pamiętać, że możliwość dochodzenia zryczałtowanego odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro to nie jedyne uprawnienie, które zyskuje pasażer odwołanego lub opóźnionego lotu. Zgodnie z treścią rozporządzenia 261/2004, w przypadku tego rodzaju komplikacji linia lotnicza ma obowiązek zapewnić pasażerom opiekę w postaci napojów i wyżywienia, możliwości nieodpłatnego kontaktu telefonicznego/sms/telefaks itp., a nawet, jeżeli wymaga tego sytuacja, w postaci zapewnienia tymczasowego pobytu np. w hotelu wraz z transportem do tego hotelu.

Jeżeli Lufthansa nie wywiązuje się względem Ciebie ze swoich obowiązków i zostałeś postawiony w sytuacji, w której musiałeś samodzielnie ponieść koszty na zapewnienie powyższych potrzeb – koniecznie zachowaj paragony! Wszelkie dowody w postaci właśnie paragonów bądź rachunków czy faktur będą podstawą roszczenia pasażera o zwrot tych kosztów od linii lotniczej.

Odwołano Twój lot Lufthansy? Napisz do nas!

Jeżeli spotkały Cię nieprawidłowości związane z odwołaniem lotu z uwagi na strajk pracowników Lufthansy, skontaktuj się z nami. Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy, a jeżeli ustalimy, iż Twój przypadek kwalifikuje się do uzyskania rekompensaty, podejmiemy w Twoim imieniu procedurę odszkodowawczą – od reklamacji, przez proces sądowy, do postępowania windykacyjnego.

Nawiązując z nami współpracę zagwarantujemy największe szanse na uzyskanie odszkodowania od 250 do 600 euro (w zależności od długości lotu), a także pomożemy Ci w uzyskaniu zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych na np. wyżywienie, napoje czy tymczasowy nocleg.

SkySupport zajmie się twoją sprawą bezpłatnie. Prowizję pobierzemy dopiero po wygraniu sprawy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, a my poinformujemy cię, czy twoja sytuacja kwalifikuje się do odszkodowania.

5/5 - (2 votes)